Zpět na Moje priority

Zaměstnanost a dovednosti pro budoucnost

Zaměstnanost a dovednosti pro budoucnost

Pracovní trh se mění. Musí modernizovat, inovovat, digitalizovat. Odhaduje se, že v horizontu deseti let bude k výkonu 90 % všech pracovních činností nezbytná určitá úroveň digitálních dovedností.

Více než 40 % obyvatelstva EU nemá ze škol dostatečnou úroveň dovedností a znalostí pro praxi. Více než 40 % zaměstnavatelů hlásí, že těžko hledá lidi schopné přispívat k růstu a inovacím.

Šlo o velké téma mého předchozího mandátu.

CO PRO ZAMĚSTNANOST DĚLÁM

  • Přesvědčila jsem unijní instituce včetně členských států EU, aby se naučily lépe a rychleji reagovat na změny na trhu práce. Za Evropský parlament jsem na to téma vypracovala zprávu „Matching Skills & Jobs“.

  • Na mou práci navázala Evropská komise. Představila strategický plán Nová agenda dovedností pro Evropu. Slouží jako podpora výuky, umožňuje lépe předvídat požadavky zaměstnavatelů.

  • EURES – webový portál, na jehož modernizaci jsem se podílela. Slouží k hledání práce či možnosti studia v zahraničí. Nově nabízí také stáže a praxe a lépe podporuje výměnu informací mezi zeměmi EU o potřebách pracovních trhů. A výsledek? Nově mohou nabídky pozic na portálu zveřejňovat také soukromí zaměstnavatelé a personální agentury.

  • EUROPASS – podílela jsem se na tvorbě nové podoby platformy sloužící k hledání a nabízení práce. A výsledek? Platforma nyní odpovídá vývoji a požadavkům evropského pracovního trhu. Žadatelé mohou své dovednosti a kvalifikaci prezentovat snáze. Zasadila jsem se o možnost častějších výjezdů občanů EU za prací či studiem do zahraničí.

CO DALŠÍHO:

  • Stojím za pilotním projektem přeshraniční spolupráce na podporu učňovského vzdělávání a zatraktivnění technického vzdělávání v Evropě, na který v roce 2017 navázal program Erasmus Pro pro učně.

  • Projekt PročByNe?, který připravuje pro mladé lidi ve věku od 18 do 25 let exkluzivní motivační stáže. Probíhají u zajímavých osobností z řad podnikatelů, manažerů, ministrů, diplomatů nebo mistrů řemesel a kreativců.

Kontakt