Zpět na Moje priority

Kreativní průmysly

Kreativní průmysly

Jsem fanouškem tvořivosti, tleskám talentu. Obojí je základem tzv. kreativních průmyslů, tedy odvětví, která mají v naší kotlině dlouholetou tradici a značný potenciál. Kreativními průmysly žiju už dlouho. Věnovala jsem se jim jako předsedkyně Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, spoluzakládala jsem Zlínský kreativní klastr a předsedám jeho dozorčí radě.

Dávno nejde pouze o scénické a výtvarné umění, hudbu, film nebo televizi. Jde rovněž o reklamu, architekturu, design či umělecká řemesla. Kulturní a kreativní odvětví tvoří kolem 7 % unijního HDP, podobně jako ICT sektor nebo ubytovací a gastronomické služby. Vytvářejí více než 12 milionů pracovních míst. Jsou hnacími motory evropské ekonomiky. Kreativní průmysly obohacují o tvořivý přístup i zdánlivě nesouvisející odvětví: vývoj technologií, inovace, management, podnikání, …

CO PRO KREATIVNÍ PRŮMYSLY DĚLÁM

 • Zvyšuji o nich povědomí, zajišťuji podporu, prosazuji zlaté české ručičky a talenty.

 • Iniciovala jsem vznik parlamentní skupiny pro kreativní průmysl (2014). Díky skupině se o kreativních průmyslech začalo mluvit a jsou od té doby zohledňovány v legislativě. Za úspěch považuji např. vyčlenění kolonky pro kreativní průmysl v rozpočtu EU.

 • Propaguji českou filmovou tvorbu v Bruselu a Štrasburku (premiéry filmů Učitelka a dokumentu Červená za účastí jejich tvůrců).

 • Zaštítila jsem cestu delegace českých podnikatelů v herním průmyslu do Belgie (2019) a představila český herní průmysl v Evropském parlamentu.

 • Stala jsem se kmotrou kreativního HUBU KUMST v centru Brna (2020).

 • Organizovala jsem konferenci Síla české kreativity i její pokračování, která umožnila, aby se poprvé v ČR na jednom pódiu sešli politici, zástupci státní správy, akademiků a kreativních průmyslů.

 • Založila jsem projekt Je OK být chvíli na dně, který má motivovat mladé lidi, aby se nenechali zlomit životními těžkostmi a k cestě vzhůru využili svůj talent a tvořivost. Rozhovory vycházejí také jako podcasty v rámci mého dalšího projektu JDE TO!

 • Zorganizovala jsem v Bruselu Jízdu králů ze Slovácka (2018). Ta se v Evropském parlamentu představila v tradiční podobě, ale také jako inspirace současných oděvních designérů z Ateliéru designu oděvu Univerzity T. Bati ve Zlíně.

 • Představila jsem Evropskému parlamentu Moravu a její evropský přesah. Ve Štrasburku jsem zorganizovala výstavu Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (2015).

 • Podpořila jsem vydání knihy projevů T. Bati v angličtině a pokřtila ji v Bruselu.

 • Iniciovala jsem vydání slavné knížky Antoina de Saint-Exupéryho Malý princ v brněnském hantecu (Malé principál), valaštině (Malučký princ), podkrkonošském nářečí (Malej princ) a slováckém nářečí (Malušenký princ).

Kontakt