Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Kdo zpracovává vaše údaje?

Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu

Gahurova 292

760 01 Zlín

Jaké vaše údaje zpracováváme?

Shromažďování osobních údajů při návštěvě webových stránek Martiny Dlabajové.

V případě pouhého informativního využití webových stránek, tj. pokud se nevyužijete kontaktní formulář nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení našich webových stránek a zajištění jejich stability a bezpečnosti. (podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DS-GVO):

 • IP-Adresa

 • Datum a čas přístupu

 • Rozdíl časového pásma oproti středoevropskému času(GMT)

 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)

 • Přístupový Status / HTTP statusový kód

 • Předané množství dat

 • Webová stránka, ze které tato žádost pochází

 • Internetový prohlížeč

 • Operační systém a jeho rozhraní

 • Jazyk a verze prohlížečového softwaru

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • Zlepšení kvality našich webových stránek

 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše webové stránky používány

 • Vyřízení vašich dotazů a požadavků (poté jsou vaše údaje vymazány, nevyžaduje li zákon, nebo jiné nařízení jinak)

 • Zasílání newsletteru, pokud jste se k němu přihlásili

 • Zařazení do soutěží, které kancelář vypisuje, pokud jste se přihlásili

 • Výběrového řízení na stáže a jiné pracovní pozice, pokud jste se k němu přihlásili

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;

 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

 • za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu na dobo neurčitou, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

SOUBORY COOKIES

Poskytovatel používá soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky Poskytovatele a nahrávají jeho uživatelské aktivity.

Text v souboru cookies je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač Uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o Uživateli. Soubor cookies obvykle obsahuje název domény, ze které byl odeslán, informace o stáří a alfanumerický identifikátor.

Webová stránka Poskytovatele automaticky identifikuje IP adresu Uživatele. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů. Poskytovatel dále zaznamenává požadavek z prohlížeče a čas požadavku, stav a množství dat přenesených v rámci tohoto požadavku. Shromažďuje také informace o použitém prohlížeči a operačním systému počítače a o jejich verzích. Dále zaznamenává webové stránky, ze kterých jste se dostali na web Poskytovatele. IP adresa vašeho počítače se ukládá pouze po dobu, po kterou byl web používán a dále pak po nezbytnou dobu. Po jejich uplynutí je IP adresa vymazána nebo anonymizována zkrácením.

Druhy cookies a podobných technologií

Technické cookies a podobné technologie: Z důvodu svého oprávněného zájmu Poskytovatel používá technicky nezbytné cookies, které jsou nutné pro provoz webových stránek a pro zajištění jejich funkčnosti. Může se jednat o cookies trvalé nebo jednorázové. Trvalý soubor cookies zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies mohou být použity prohlížečem při dalších návštěvách webové stránky Poskytovatele. Trvalé soubory cookies mohou být odstraněny. Jednorázové cookies soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile se zavře prohlížeč. Tyto údaje Poskytovatel používá k provozování webových stránek, zejména k identifikaci a řešení chyb, k určování využití webu a k provádění úprav nebo vylepšení. Jedná se o účely, u kterých Poskytovatel má oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Svůj prohlížeč může Uživatel nastavit tak, aby tyto soubory cookies blokoval. Poskytovatel upozorňuje, že v takovém případě některé části webových stránek nebudou fungovat.

Totožným způsobem a ze stejných důvodů využívá Poskytovatel WebStorage uvedené v tabulce níže.

Se svolením Uživatele používá Poskytovatel ještě další cookies:

Analytické cookies a podobné technologie: Tyto soubory cookies Poskytovateli pomáhají analyzovat, jak Uživatelé používají webové stránky. Mohou být využívány např. proto, aby bylo možné měřit a vylepšovat výkon webových stránek. Tyto soubory cookies umožňují například zjistit, jak Uživatel přišel na webové stránky, zda přímo, pomocí vyhledávače nebo prostřednictvím odkazu na sociální síti. Dále se Poskytovatel dozví, jak dlouho Uživatelé na stránce zůstávají a na jaké odkazy klikají.

Tyto soubory cookies jsou nastaveny na zařízení Uživatele pouze v případě, že při své první návštěvě webových stránek k tomu udělí souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Analytické soubory cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, stačí provést změnu v Podrobném nastavení souborů cookies.

Totožným způsobem a ze stejných důvodů využívá Poskytovatel WebStorage uvedené v tabulce níže.

Reklamní cookies a podobné technologie: Reklamní soubory cookies umožňují zobrazovat reklamu na základě preferencí Uživatele. Mohou být využívány např. proto, aby Provozovatel vytvořil profil zájmů Uživatele a mohli se Uživateli zobrazovat relevantní reklamy.

Tyto soubory cookies jsou nastaveny na zařízení Uživatele pouze v případě, že při své první návštěvě webových stránek k tomu udělí souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Reklamní soubory cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, stačí provést změnu v Podrobném nastavení souborů cookies. Pokud Uživatel nevyjádří souhlas, nebude příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených jeho zájmům.

Totožným způsobem a ze stejných důvodů využívá Poskytovatel WebStorage uvedené v tabulce níže.

příp. další cookies / podobné technologie, jsou-li uvedeny níže v tabulce.

Pro získání a správu souhlasu Uživatele používá Poskytovatel platformu CookiesLišta.cz od Soft Evolution s.r.o., IČ: 46982230, Martinice 100, 594 01 Velké Meziříčí. Platforma shromažďuje informace o zařízení, informace o prohlížeči, anonymizovanou IP adresu, datum a čas návštěvy, vyžádání adres URL, cestu k webu a geografickou polohu. Tak je umožněno informovat Uživatele o webovém prostředí Poskytovatele a získat, spravovat a dokumentovat jeho souhlas. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR, jelikož Poskytovatel je ze zákona povinen poskytnout důkaz o souhlasu v souladu s čl. 7 odst. 1 GDPR. Údaje budou smazány, jakmile již nebudou pro protokolování potřeba a nebudou existovat žádné zákonné požadavky na uchování. Další informace na téma ochrany osobních údajů u poskytovatele platformy najdete na: https://www.cookieslista.cz.

Na webové stránce Poskytovatele mohou být též umístěny soubory cookies třetích stran. Poskytovatel využívá následující cookies:

ZpracovatelOznačení cookiesOsobní údajeÚčel zpracováníZákonný důvodDoba zpracováníTechnické cookies / podobné technologiedcb_dsvneVerze souhlasu se zpracováním cookies.oprávněný zájemmístní úložiště / 365 dnídcb_configneKonfigurace souhlasu se zpracováním cookies.oprávněný zájemmístní úložiště / 365 dníAnalytické cookies / podobné technologieGoogle LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United StatescookiePreferencesneRegistruje předvolby souborů cookie uživatele.souhlas uživatele2 rokyReklamní cookies / podobné technologieMeta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States_fbpnePoužívá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.souhlas uživatele3 měsíceMeta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United StatestrnePoužívá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.souhlas uživatelekonec relace (prohlížeč)Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United StatessneIdentifikační, autentizační, marketingové a další funkční soubory cookie specifické pro Facebook.souhlas uživatele90 dníMeta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United StatesfrneObsahuje jedinečný prohlížeč a ID uživatele, které se používá pro cílenou reklamu.souhlas uživatele90 dníMeta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United StatesooneSoubor cookie pro odhlášení z reklamy.souhlas uživatele5 letMeta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United Statesjs_verneZaznamenává stáří javascriptových souborů Facebooku.souhlas uživatele7 dníMeta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United StatesrcnePoužívá se k optimalizaci výkonu webu pro inzerenty.souhlas uživatele7 dníMeta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United Statescampaign_click_urlneZaznamenává facebookovou adresu URL, na kterou se jednotlivec dostal po kliknutí na reklamu propagující Facebook.souhlas uživatele30 dní

Nastavení cookies v prohlížeči

Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Je však možné využít ovládacích prvků, které umožňují jejich blokování nebo odstranění.

Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookies v prohlížečích lze zpravidla nalézt v zásadách ochrany osobních údajů nebo v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Sociálních sítě

Poskytovatel je přítomen na sociálních sítích, aby mohl komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou tam přihlášení a aby je tam mohl informovat o svých nabídkách.

Poskytovatel upozorňuje, že tyto platformy a jejich funkce používá Uživatel na vlastní odpovědnost. To platí obzvláště pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení). Za nakládání s těmito osobními údaji nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost a upozorňuje, že osobní údaje mohou být zpracovávány i mimo území Evropské unie.

Jak jsou údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli zrušit. Takové zrušení bude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů poté, co nám bude doručeno (ex-nunc).

Samozřejmě můžete kdykoli zakázat zpracování vašich osobních údajů pro účely analýzy dat. Vaše námitky nám můžete zaslat na: kancelar@dlabajova.eu

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;

 • právo požadovat omezení zpracování;

 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

 • právo požadovat přenesení údajů;

 • právo na přístup k osobním údajům;

 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Kontakt