Zpět na Moje priority

Věda, výzkum a inovace

Věda, výzkum a inovace

Věda je maják, který mně ukazuje cestu. Dává mi důkazy o fungování světa, který je plný nejistoty. Často jediné, podle nichž se můžu rozhodnout. Věřím, že Evropa může a dokáže utvářet svou budoucnost pomocí vědy, výzkumu a inovací.

Evropští vědci patří ke globální špičce. Přestože v EU žije jen 7 % světové populace, vznikne v ní třetina vysoce kvalitních vědeckých publikací světa. Čeští vědci jsou mezi jejich autory. Jsem na to pyšná.

Jedním z největších úspěchů evropské vědy je mezinárodní spolupráce napříč výzkumnými týmy a obory. Zdá se, že je to cesta k průlomovým objevům. Jak zlepšit kvalitu života, vytvořit nová pracovní místa, … Proto beru tvorbu přátelského administrativního prostředí pro financování výzkumných projektů jako zásadní.

Neméně důležitá je podpora inovací ve firmách, a to včetně těch nejmenších. Dobré nápady se mohou zrodit kdekoli.

CO PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE DĚLÁM

  • Snažím se o více příležitostí pro českou vědu v evropských programech, snazší dostupnost financí.

  • Usiluji o lepší komunikaci mezi politiky a vědci, aby bylo možné z vědy více těžit i jí více dávat.

  • Prosazuji intenzivnější podporu inovativních firem, malých a střední podniků a start-upů.

  • Byla jsem tzv. stínovou zpravodajkou nového rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizon Europe. Je to největší program svého druhu na světě. Určuje priority v oblasti výzkumu a technologického rozvoje. Podporuje rozvoj výzkumných kapacit, mobilitu vědců, mezinárodní spolupráci.

Kontakt