Zpět na Moje priority

Mladí lidé, motivace a talent

Mladí lidé, motivace a talent

Mou velkou prioritou jsou mladí lidé. Snažím se je motivovat k rozvíjení talentu, povzbuzovat jejich kreativitu a podnikavost. Dát jim víc možností cestovat, pracovat a studovat v zahraničí.

Svět se díky novým technologiím mění rychleji než dříve. Logicky se mění i nároky pracovního trhu. Mladí lidé se na to musejí připravit. Naučit se rychle se přizpůsobit.

Zaměstnanost mladých v Evropě a jejich uplatnění byly prioritami mého předchozího mandátu. Vedle motivace a kreativity jsem se soustředila také na podporu řemesel a zvyšování úrovně učňovských oborů.

CO PRO MLADÉ LIDI DĚLÁM

  • Prosadila jsem pilotní projekt přeshraniční spolupráce na podporu učňovského vzdělávání a zatraktivnění technického vzdělávání v Evropě. V roce 2017 na něj navázal program Erasmus Pro pro učně (speciální podpora dlouhodobých učňovských stáží v zahraničí). Je to důležité, protože rozvoj a kvalita učňovských oborů jsou pro evropskou ekonomiku zásadní.

  • Dlouhodobě podporuji vyučování tzv. podnikavosti na školách (enterpreneurial skills), a to i ve spolupráci se skvělou organizací Junior Achievement.

  • Srdeční záležitostí je můj osobní projekt PročByNe? (od 2015). Nabízí mladým od 18 do 25 let motivační stáže snů. Nejčastěji u vysoce postavených výrazných osobností, do jejichž práce by za normálních okolností neměli šanci nahlédnout. U českých i zahraničních podnikatelů, manažerů, ministrů, diplomatů, mistrů řemesel či kreativců. Stáž PročByNe? již absolvovalo přes 70 mladých lidí.

  • V roce 2020 jsem zahájila další vlastní projekt Je OK být chvíli na dně. Jeho tématem je hledání sil v momentech, kdy se nedaří. Prevence pádů. Inspirace silnou vůlí. Iniciace tvořivosti jako cesty z nezdarů.

CO DALŠÍHO:

  • Pravidelné zájezdy studentů do sídel Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku.

  • KREATIVNÍ AUTOBUS 2016 – cesta studentů z nejrůznějších kreativních oborů z celé ČR do Štrasburku. Výsledkem Kreativního busu byly jedinečné výtvory studentů o životě Evropského parlamentu, ať už ve formě videí, fotografií, esejů, moderního marketingu nebo módního poradenství.

  • MOVING EUROPE 2018 – cesta studentů, především z oborů politologie, a zájemců o veřejné dění z celé ČR do Štrasburku. Smyslem bylo v osobním kontaktu zjistit, co je zajímá o Evropě a jak mladé lidi oslovovat, aby o dění v EU zvýšili zájem a např. volili do Evropského parlamentu.

Kontakt