Zpět na Moje priority

Malé a střední podniky

Malé a střední podniky

Podporuji české podnikatele. Malé a střední obzvláště. Potřebují to. Něco o tom vím. Než jsem vstoupila do politiky, podnikala jsem dvacet let. Můžu srovnávat, protože jsem podnikala v pěti evropských zemích. Vedla jsem Krajskou hospodářskou komoru ve Zlínskem kraji. Umím si představit, jak co funguje v praxi. Zda podnikatelům připravovaná legislativa pomůže, nebo jim naopak zkomplikuje život. Věřím v plně fungující vnitřní trh EU, který umožňuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Podnikání za hranicemi ale stále naráží na překážky, přemíru regulace a byrokracii.

V EU je přibližně 24 milionů malých a středních podniků, což je asi 99 % všech firem v EU. Jen díky nim vznikla většina nových pracovních míst. Evropský parlament apeluje na poslance, aby připravovanou legislativu vždy posuzovali také optikou malých a středních podniků. Co je pro ně dobré a co ne.

Význam malých a středních podniků roste. Krize (včetně pandemická) prokázaly jejich odolnost. Nebojí se inovovat, být kreativní, hledat východiska a riskovat. Dokážou se rychleji zorientovat a reagovat.

CO PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY DĚLÁM

  • Usiluji o odstranění překážek na vnitřním trhu, bojuji za co nejmenší papírování a jednoduchost, za rozvoj digitální ekonomiky. Podporuji firemní výzkum, vývoj a inovace.

  • Spoluzaložila jsem a vedu parlamentní skupinu pro malé a střední podniky. Jsem tváří politické frakce Renew Europe v tažení za lepší postavení malých a středních podniků.

  • Organizuji cesty českých podnikatelů do Bruselu. Mise k aktuálním tématům, jako jsou např. doprava a logistika, chytrá města nebo umělá inteligence. Zprostředkovávám při nich kontakty, upozorňuji na šikovnost českých firem, pořádám semináře, výstavy… Podnikatelům vysvětluji evropské příležitosti.

  • Zvítězila jsem v již téměř ztracené bitvě o tzv. SILNIČNÍ BALÍČEK. Od začátku do konce jsem byla při jednáních o nových pravidlech mezinárodní silniční dopravy v EU a ohrazovala se vůči navrhovaným legislativním úpravám pracovních podmínek řidičů, jejich cest za zakázkami do zahraničí. Na české dopravní firmy a jejich zaměstnance by některé návrhy měly zničující dopad. Vyjednala jsem nejlepší možné podmínky a hlavně zajistila, aby se na přeshraniční dopravu nahlíželo specificky, tak, jak si zaslouží.

Kontakt