Aktuality 06. 11. 2022

Pro Cyrilometodějskou stezku se podpisem memoranda otevřela možnost spolupráce v italské Aquileie

Pro Cyrilometodějskou stezku se podpisem memoranda otevřela možnost spolupráce v italské Aquileie

Zástupci Zlínského kraje a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje na straně jedné a představitelé italského poutního místa Aquileia na straně druhé podepsali v sobotu 5. 11. 2022 v obci Modrá memorandum o porozumění. Stalo se tak za účasti europoslankyně Martiny Dlabajové, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše, starosty obce Modrá Miroslava Kováříka a dalších osobností.

Jak se v memorandu uvádí, území Friuli Venezia Giulia, a konkrétně město Aquileia jsou historicky spjaty s evangelizačním dílem svatých Cyrila a Metoděje. Uchovávají četné zajímavosti a zřetelné stopy, které se váží k dědictví a historicko-kulturnímu odkazu svatých.

Poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová hodnotí význam události těmito slovy: „Cyrilometodějská stezka, která se věnuje odkazu dvou nejstarších patronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje, je obrovskou příležitostí, jak využít kulturního a historického bohatství Moravy. Stála jsem u jejího založení a na její rozvoj jsem velmi pyšná. Od samého začátku podporuje evropské hodnoty, které sv. Cyril a Metoděj vytvořili již v 9. století, a jako spolupatroni Evropy stále vytvářejí. O to důležitější je spolupráce s dalšími evropskými státy.

Jsem přesvědčena, že dnešní podpis memoranda o porozumění mezi zástupci Zlínského kraje a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje na straně jedné a představiteli italského poutního místa Aquilea na straně druhé je začátkem dlouhé a úspěšné spolupráce, která bude zdrojem potěšení a radosti pro poutníky a turisty z celé Evropy.“

„Zapojení Cyrilometodějské stezky do regionu Friuli Venezia Giulia je možné přes některé stezky, které již na území existují, např. Cammino Celeste a Romea Strata, a procházejí Aquileiou. Umožnilo by to zviditelnit zúčastněné oblasti na mezinárodní úrovni a vytvořit nové příležitosti pro propagaci a posílení regionálního cestovního ruchu,“ řekla Zuzana Vojtová, ředitelka sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

Součástí společného dne zástupců sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a hostů z Aquileie za účasti poslankyně EP Martiny Dlabajové a představitelů Zlínského kraje byla i návštěva několika poutních míst na trase poutní cesty. Například nedoceněný barokní skvost – poutní kostel ve Zlíně-Štípě, Svatý Hostýn, bazilika na Velehradě, a také Památník Velké Moravy s novým Cyrilometodějským centrem ve Starém Městě.

Tiskovou zprávu vydalo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Další informace:

  • Ing. Martina Janochová, info@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674

  • V případě dotazů na poslankyni EP Martinu Dlabajovou se obracejte na Lucii Bednárovou, lucie.bednarova@europarl.europa.eu, tel. +420 724 332 932

Kontakt