Aktuality 02. 07. 2024

Digitální dekáda: EU musí přidat v digitalizaci a podpoře malých a středních podniků

Digitální dekáda: EU musí přidat v digitalizaci a podpoře malých a středních podniků

Cesta k digitální dekádě 2030 je konkrétní plán EU, jak do roku 2030 dosáhnout digitální transformace ekonomiky a společnosti. EU jej i díky zásluze české europoslankyně Martiny Dlabajové, která na podobě strategie pracovala za celý Evropský parlament, přijala v polovině roku 2022. Dnes byla zveřejněna již druhá hodnotící zpráva o tom, jak se cíle a úkoly do konce roku 2030 daří plnit.

Ze zprávy vyplývá, že EU musí v digitalizaci zrychlit. Konkrétně je potřeba dalších investic, a to jak na úrovni EU, tak na úrovní členských států, a to zejména v oblasti digitálních dovedností, vysoce kvalitní konektivity, využívání AI a analýzy ze strany podniků, výroby polovodičů a ekosystémů začínajících firem.

Hodnotící zpráva plnění cílů digitální dekády letos poprvé obsahuje analýzu národních strategických plánů, které předložily členské státy. V těchto plánech jsou podrobně popsány plánované vnitrostátní opatření, činnosti a financování, které mají přispět k digitální transformaci EU.

„Letošní zpráva je výzvou, aby státy ještě více přidaly a nebály se být ambicióznější. Na strategii Cesta k digitální dekádě 2030 jsem pracovala dlouho a jsem ráda, že každoroční zpráva o jejím stavu není jen cárem papíru s čísly, ale jsou v ní cenná data a doporučení pro členské státy i instituce EU. Do konce desetiletí zbývá ještě dlouhá cesta, ale víme, jak se na ni vybavit a v čem konkrétně se zlepšit,“ uvedla česká europoslankyně Martina Dlabajová, která vedla jednání o podobě Digitální dekády za celý Evropský parlament.

Jednou z oblastí, ve které EU musí podle zprávy přidat, je digitalizace podnikatelského sektoru. Receptem na zlepšení má být motivace malých a středních podniků, aby zaváděly inovativní digitální nástroje, zejména cloud a AI, a mobilizace dalších soukromých investic do rychle rostoucích začínajících podniků.

„Jako zpravodajka zodpovědná za postoj celého Evropského parlamentu, jsem při každém jednání dávala pozor, aby byly dostatečně zohledněny zájmy českých podniků, a to nejen těch velkých, ale především malých a středních a také start-upů. Nic se nezměnilo na tom, že drtivá většina firem působících v Evropě jsou právě malé a střední firmy a zaslouží si naši podporu,“ řekla už dříve k výsledkům jednání o podobě strategie digitální transformace EU M. Dlabajová.

EU svou vizi, která vytyčuje důležité směry, kudy se evropská sedmadvacítka musí vydat, aby skutečně dosáhla plné digitalizace do roku 2030, představila v roce 2022. Politický program „Cesta k digitální dekádě“ tuto vizi rozpracovává a obsahuje jasné a konkrétní návrhy v oblasti digitálních dovedností, digitální infrastruktury, digitalizace podniků nebo veřejných služeb. Dále počítá s maximální spoluprací mezi členskými státy, hodnocením jejich víceletých strategických plánů a v neposlední řadě i s podporou společných projektů např. v oblasti umělé inteligence či kyberbezpečnosti.

Více ke čtení:

TISKOVÁ ZPRÁVA: Na cestě k digitální dekádě: EU schválila plán digitalizace do roku 2030, 14.7.2022

TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropský parlament schválil plán digitalizace Evropy do roku 2030. Zásluhu nese česká europoslankyně, 24.11.2022


Kontakt