Aktuality 30. 01. 2024

Návštěva terezínského ghetta změnila italskému umělci život, své celoživotní dílo nyní vystaví v ČR

Návštěva terezínského ghetta změnila italskému umělci život, své celoživotní dílo nyní vystaví v ČR

Ucelený přehled tvorby jednoho z nejvýznamnějších současných italských umělců Giorgia Celibertiho se silnými vazbami na Česko bude v únoru k vidění v Italském kulturním institutu v Praze. Část výstavy „Celiberti: Esence míru“ se poté přesune do Terezína, kde si ji zájemci budou moci prohlédnout v prostorách Muzea a infocentra historické pevnosti Terezín. Mistr Celiberti (94) se i přes svůj vysoký věk zúčastní slavnostního zahájení výstavy v Praze, které proběhne 1. února 2024. Ve stejný den se vydá osobně také do Terezína. Touto cestou si chce připomenout svou první návštěvu pevnostního města, která proběhla v polovině šedesátých let a která radikálně ovlivnila jeho uměleckou tvorbu.

Italský sochař a výtvarník Giorgio Celiberti je považovaný za jednu z nejvýraznějších osobností italského umění od poloviny minulého století do současnosti. V polovině 60. let minulého století navštívil Terezín nedaleko Prahy, kde tisíce židovských dětí před svým zavražděním nacisty zanechaly dojemné svědectví o své tragédii v graffitech, kresbách, krátkých deníkových zápiscích nebo sešitech básní.

„Giorgio Celiberti navštívil bývalou terezínskou pevnost z 18. století v roce 1965 a to, co zde viděl, mu změnilo život a ovlivnilo jeho tvorbu a umělecké vyjadřování. Jeho díla jsou od té doby bezeslovnou odpovědí a zároveň poctou nevinným obětem,“ uvedla Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, která se mimořádnou měrou zasadila o to, aby se výstava italského umělce realizovala v České republice. „Díla Mistra Celibertiho, která budou k vidění také v Praze a Terezíně, jsou silná a mají potenciál inspirovat, utěšovat, provokovat, a dokonce měnit pohledy a přesvědčení těch, kdo je vnímají. Mluví přímo k srdci a mysli,“vysvětlila. „Návštěvníci si budou moci na výstavě prohlédnout Celibertiho slavné obrazy, fresky na jutovém plátně, tapisérie nebo obelisky,“ dodala k tomu M. Dlabajová.

Výstava s názvem „Celiberti: Esence míru“, kterou umělec věnoval „všem dětem, nevinným obětem, které v průběhu dějin viděly mizet svou budoucnost“, bude za Celibertiho účasti slavnostně zahájena ve čtvrtek 1. února v Italském kulturním institutu v Praze a potrvá až do 29. února 2024. Záštitu jí udělil Evropský parlament a europoslanci v čele s Martinou Dlabajovou z ČR a Gianantoniem Da Re z Itálie a organizuje ji Italské velvyslanectví a Italský kulturní institut v Praze ve spolupráci se Studiem Giorgio Celiberti a zájmovým sdružením Terezín-město změny.

Velvyslanec Italské republiky v ČR Mauro Marsili zdůrazňuje: „Představit v Praze dílo Giorgia Celibertiho, jednoho z nejvýznamnějších protagonistů italského umění posledních desetiletí, je nedílnou součástí strategie kulturní diplomacie, která si na jedné straně klade za cíl podporovat prezentaci italského umění na mezinárodní úrovni pozornému a citlivému českému publiku, a na straně druhé právě na této společné půdě položit základy pro obnovené a aktuálnější povědomí o společné zodpovědnosti nás všech.“

Po prezentaci Celibertiho děl v Praze se část výstavy přesune do Terezína, kde bude k vidění od 7. března do 30. dubna 2024. Zájemci si ji budou moci prohlédnout v Informačním centru Retranchement 5 zdejšího muzea, které je věnované pevnosti Terezín od jejího vzniku v 18. století.

„Někdy zdánlivě neslučitelné věci spolu krásně souzní, když se na to díváme správným pohledem. Esence míru je výraz, který může patřit rozhodně ke každé době. Je mi proto velkou ctí, že se nám podařilo zajistit propojení, které je v současné době pro město Terezín velice důležité a aktuální. Je inspirativní, že člověk z jiného státu, v tomto úctyhodném věku myslí na druhé a na podporu místa pevnostního města Terezín,“ uvedla Vendula Bláhová, ředitelka zájmového sdružení Terezín-město změny.

Připomněla, že Giorgio Celiberti již v roce 2011 věnoval Terezínu své první dílo, které bylo umístěno na památku všech obětí druhé světové války do venkovního prostoru Malé pevnosti spravované příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR Památník Terezín. „Nynější větší výstavou svých děl, která bude instalována v Infocentru a muzeu k 18. století ve Velké pevnosti, Celiberti podporuje původní historii vzniku od dob Josefa II. A tu představujeme my - Terezín-město změny,“ doplnila V. Bláhová.

Giorgio Celiberti Terezín navštíví 1. února osobně a podle Venduly Bláhové se u této příležitosti chystá předat část svých děl do rukou vedení města. „Vnímáme to jako podporu současného Terezína, tedy jako podporu běžného života zde ve městě a jeho stávajících obyvatel. Věřím, že umělci dělá velkou radost, že svým přístupem opět dojde ke spojení všech tří důležitých složek v současném městě Terezín, a to díky jeho tvorbě,“ dodala s pokorou k životnímu přístupu mistra.

Biografie – Giorgio Celiberti:

Giorgio Celiberti se narodil v roce 1929 v italském městě Udine. Začal malovat jako velmi mladý a ve svých 19 letech se zúčastnil prvního poválečného bienále v Benátkách v roce 1948. Na počátku 50. let se přestěhoval do Paříže, kde navázal kontakt s významnými představiteli francouzské výtvarné scény. Později žil v Londýně, ve Spojených státech, v Mexiku, na Kubě a ve Venezuele. Po návratu do Itálie se přestěhoval do Říma, kde se stýkal s předními italskými umělci. Po návratu do rodného Udine započal proces sebereflexe, který trvá dodnes. V roce 1965 navštívil Terezín a tato cesta radikálně změnila jeho tvorbu. Od 60. let se věnuje zejména sochařství. Světově známé jsou nejen jeho obrazy, ale fresky, stély, rytiny, graffiti, terakota, tapisérie nebo šperky. V roce 1991 vytvořil oceňovaná veřejná díla: mozaiku Přátelství v atriu Lublaňské univerzity a fresku o rozloze více než 800 metrů čtverečních na klenbě hotelu Kawajyu v japonské Širahamě. V roce 2011 daroval velkou stélu Památníku Terezín, která je umístěna před budovou muzea v Malé pevnosti. Žije a pracuje v Udine.

Pro více informací kontaktujte:

  • Ivana Carrai, sekretariát kulturních akcí Italského kulturního institutu v Praze, ivana.carrai@esteri.it , +420 257 090 686

Další příspěvky

Kontakt