Aktuality 05. 06. 2024

Martina Dlabajová představila úspěchy Cyrilometodějské stezky ve Vatikánu

Martina Dlabajová představila úspěchy Cyrilometodějské stezky ve Vatikánu

Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci uspořádalo ve spolupráci se Zlínským krajem a sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se sídlem ve Zlíně prezentaci Cyrilometodějské stezky. Účastnili se jí velvyslanci při Svatém stolci ze zemí, které jsou již členy sdružení nebo by se ke stezce chtěly připojit. Prezentace, kterou vedla česká europoslankyně Martina Dlabajová, se konala symbolicky v římském Velehradě – Českém náboženském centru a poutním domě Velehrad ve Vatikánu.

Na prezentaci byli přítomni velvyslanci Slovenska, Polska, Rakouska, Bulharska, Řecka, Severní Makedonie, Srbska, dále CDA a.i. Černé Hory a Chorvatska a zástupkyně velvyslance Rumunska. Akce se účastnil také velvyslanec ČR v Itálii Jan Kohout a stálý pozorovatel Svatého stolce pro Mezinárodní turistickou organizaci Mons. Maurizio Bravi, zodpovědný z pohledu Svatého stolce mj. i za rozvoj poutních stezek.

Prezentaci vedla europoslankyně Martina Dlabajová, která pochází ze zlínského regionu a Cyrilometodějskou stezku dlouhodobě podporuje.

„Nápad na vznik Cyrilometodějské stezky sahá až do roku 2011 a je spojen s myšlenkou inspirovat a více podporovat evropské hodnoty. K těm určitě patří především porozumění, kulturní dialog a jednota. Tedy to, co všichni nyní v této nejisté době obzvlášť potřebujeme,“ uvedla M. Dlabajová, která už v roce 2015 uspořádala výstavu Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve Štrasburku.

Další výstavu Cyrilometodějské stezky uspořádala ve Štrasburku v roce 2022. Slavnostního zahájení výstavy v prostorách Evropského parlamentu se zúčastnila delegace ze Zlína. Pozvání přijal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, náměstek hejtmana Lubomír Traub, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová a manažer Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje Martin Peterka. Vernisáž této výstavy byla rovněž jedinečnou příležitostí k diskusi o kulturních a vzdělávacích aktivitách, které se pod záštitou Cyrilometodějské stezky konají. Dále se jednalo o tom, že tato stezka je velkou příležitostí pro mezinárodní kulturní turismus nebo o možnostech zapojení se a další expanze této stezky. 

„Cyril a Metoděj, dva z patronů Evropy, přišli na Velkou Moravu ze Soluně před více než jedenácti sty lety. Nyní mohou jejich stopy následovat i poutníci a turisté. Putování je zdrojem poznání evropské historie i současnosti. Jsem i proto přesvědčena, že Cyrilometodějská poutní stezka je další příležitostí, jak využít kulturního a historického bohatství Moravy,“ vysvětluje M. Dlabajová.

Během prezentace ve Vatikánu česká europoslankyně zdůraznila pokrok, který Cyrilometodějská stezka zaznamenala v posledních letech. Neopomněla zmínit především její úspěšnou certifikaci jako Kulturní stezka Rady Evropy v roce 2021 a dále potenciál pro další rozvoj nejen na českém území, ale i v dalších zemích, které se hlásí k cyrilometodějskému odkazu.

Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje má dnes již 36 členů z 10 zemí (Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko), přičemž na poslední valné hromadě stezky, která se konala letos v květnu v Sofii, přistoupili významní partneři z Itálie – hlavní město Řím a asociace Aquileia - a Akademie Supraska z Polska.

Další příspěvky

Kontakt