Aktuality

Evropa na prahu digitální dekády
02. 02. 2022

Evropa na prahu digitální dekády

Digitální technologie mění svět a výrazně zasahují do života lidí i podnikání firem. Evropa si to plně uvědomuje a je připravena digitalizaci maximálně využít, aby z ní měla prospěch široká veřejnost a také podniky. I proto se rozhodla z této dekády udělat „evropské digitální desetiletí“.K tomuto cíli ji má dovést Digitální kompas – plán, který ukazuje důležité směry, kudy se EU musí vydat. Jednoznačně při tom poukazuje na digitalizaci veřejných služeb, investice do infrastruktury, rychlý přechod na digitální ekonomiku a výrazné zvýšení digitální gramotnosti u lidí. Kromě toho zdůrazňuje také posílení kybernetické bezpečnosti a podporu umělé inteligence. Zajímavě rozpracovává oblast zavádění technologií, kde Evropa počítá s tím, že v roce 2030 bude až 75 % společností v EU používat cloud, umělou inteligenci a data velkého objemu. V EU bude tou dobou dvojnásobek společností s označením „unicorn“ a drtivá většina malých a středních podniků bude koncem desetiletí využívat digitalizaci alespoň na základní úrovni.Plán je to určitě ambiciózní, ale nikoliv nesplnitelný. Čeká nás mnoho práce a každý by měl přiložit ruku k dílu. V Evropském parlamentu se brzy rozběhnou jednání o konkrétních způsobech, jak se vyznačenými směry co nejrychleji vydat a vytyčené mety co nejdříve splnit. Ve výboru pro průmysl, vědu a energetiku (ITRE) budeme proto v příštích týdnech a měsících pracovat na tzv. Cestě k digitální dekádě, která přichází s jasnými návrhy v oblasti digitálních dovedností, digitální infrastruktury, digitalizace podniků nebo veřejných služeb. Počítá také s maximální spoluprací mezi členskými státy a hodnocením jejich víceletých strategických plánů a v neposlední řadě i s podporou společných projektů např. v oblasti umělé inteligence či kyberbezpečnosti, které budou zahrnovat více zemí.Jako zpravodajka legislativy za celý Evropský parlament tyto práce povedu a budu dbát na to, aby v nich dostatečně hlasitě zazníval také hlas českých podniků, a to nejen těch velkých, ale zejména malých a středních nebo start-upů. Pořád totiž platí, že 99 % všech firem působících v Evropě jsou právě malé a střední firmy. Opomenout je by byla chyba, na kterou bychom doplatili všichni.Původně psáno pro měsíčník Hospodářské komory ČR Komora.

Více

Kontakt