Aktuality 04. 10. 2021

Národní plán obnovy ČR není dokonalý, pochvalu si ale zaslouží

Národní plán obnovy ČR není dokonalý, pochvalu si ale zaslouží

V momentě, kdy čtete tyto řádky, Česká republika již s největší pravděpodobností začala využívat první miliardy eur z fondu obnovy EU. Do jednotlivých oblastí je rozděluje Národní plán obnovy, který si Česko vyjednalo s Evropskou komisí. Krátce po letních prázdninách dostal plán zelenou také od evropských ministrů financí, a čerpání tak mohlo být spuštěno.

O českém Národním plánu obnovy toho bylo v posledních měsících napsáno hodně a je to dobře. Česká republika v něm má k dispozici 180 miliard eur, které mohou přispět k tomu, že se naše ekonomika postaví po úderu pandemie na nohy mnohem rychleji. Potenciál těchto miliard je ale mnohem větší. Pokud je využijeme chytře, jsou bezpochyby šancí, jak naši zemi pozvednout a posunout dál.

Zajímavé jednání proběhlo o kulturních a kreativních průmyslech (KKP), jejichž význam neustále roste. Už před současnou krizí šlo o sektor, který podle statistik unijních institucí představoval kolem 7 % HDP celé EU a zaměstnával miliony lidí. Je to oblast stojící a padající s lidským talentem a kreativitou, se kterými dále pracuje a rozvíjí je. Má díky tomu vysokou přidanou hodnotu, která je přínosem pro všechny. V průběhu pandemie jsme viděli, že inovace a kreativita byly často tím, co firmám i jednotlivcům pomohlo přežít nejhorší. I proto jsem přesvědčena, že tzv. kulturní a kreativní průmysly mohou být hnacím motorem obnovy nejen Česka, ale celé Evropy.

Český Národní plán obnovy určitě není dokonalý, ale přesto si zaslouží velkou pochvalu. Nezapomněl na kulturní a kreativní průmysly a ve srovnání s ostatními zeměmi EU jim poskytl významný prostor. Zatímco Evropská komise nabádala členské státy, aby na podporu těchto průmyslů vyčlenily ve svých strategiích alespoň 1 % prostředků (a Evropský parlament požadoval dokonce ještě o jedno procento víc), Česká republika se rozhodla věnovat procenta čtyři.

Podpora půjde například na obnovu a výstavbu nových kulturních a kreativních center, hubů a inkubátorů. Ty mohou být zcela zásadním impulsem pro nastartování nových projektů a spolupráce ve městech či regionech. Systematická podpora kreativity a talentu v ČR dlouho chyběla a troufám si říct, že nyní se to změní.

Původně psáno pro magazín Hospodářské komory ČR Komora.


Další příspěvky

Kontakt