Aktuality 20. 04. 2022

Komentář: Zveřejňování dat o udržitelnosti: Co čeká malé a střední podniky?

Komentář: Zveřejňování dat o udržitelnosti: Co čeká malé a střední podniky?

Návrh nových pravidel pro reportování o udržitelnosti je na stole od dubna loňského roku a od té doby se o něm vede velká diskuse. Evropská komise, která novou směrnici o reportingu dat o udržitelnosti (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) předložila, si od ní mnoho slibuje. A mnoho slibuje také firmám, kterých se bude týkat.

Reforma zveřejňování dat o udržitelnosti je nezbytná. Evropské podniky jsou sice na určitý nefinanční reporting už zvyklé, jak ale samy často poznamenávají, dosavadní pravidla nejsou jednotná, přehledná a dostatečně transparentní. Jejich úpravu si navíc žádá nová strategie EU k udržitelným financím a také nedávno přijaté standardy pro tzv. taxonomii. Ty mají nasměrovat soukromé investice do aktivit, které prospívají životnímu prostředí a dovedou EU ke klimatické neutralitě. Systémem taxonomie se už začaly řídit evropské banky a pozadu nezůstávají ani investoři v Česku. Aby finanční instituce dokázaly posoudit rizika a lépe identifikovat a vyhodnotit příležitosti, bez spolehlivých a porovnatelných dat od firem se jednoduše neobejdou.

S tím nelze nesouhlasit, avšak jak už to bývá, ďábel se většinou skrývá v detailu. V Evropském parlamentu jsem na to nejednou upozorňovala. Obzvlášť bedlivě je proto potřeba sledovat vývoj diskuse o působnosti směrnice na malé a střední podniky. Zatímco Evropská komise by povinnost zveřejňovat data o udržitelnosti podle nových pravidel vztáhla pouze na malé a střední podniky kotované na burze, někteří politici v Evropském parlamentu volají po zahrnutí všech společností s méně než 250 zaměstnanci.

Neméně klíčové je detailní vyjasnění oblastí a dat pro reporting a stanovení dostatečně dlouhé doby, kterou malé a střední podniky využijí pro přípravu na novou povinnost. To jim umožní zveřejňovat data bez zbytečné byrokracie a nesmyslně rostoucích nákladů. Na místě je také posouzení dopadů směrnice a zaváděných pravidel na malé a střední podniky a její vyhodnocení po několika letech působnosti.

Návrh směrnice nyní kromě Evropského parlamentu posuzují také členské státy. Očekává se, že finální podoba legislativy bude schválena během letošního roku. Nová pravidla pro vytváření reportů o udržitelnosti pro firmy by tak začala platit v roce 2023. To je pořád dost času na případné úpravy. Tak vzhůru do toho.

Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu a stínová zpravodajka stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum energetiku k návrhu směrnice CSRD

Psáno pro magazín Hospodářské komory ČR Komora


Další příspěvky

Kontakt