Aktuality 07. 05. 2018

Evropský parlament se jede inspirovat úspěchy do ČR

Evropský parlament se jede inspirovat úspěchy do ČR

BRUSEL – Členové výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) Evropského parlamentu se již tuto středu vydají na třídenní misi do České republiky. Cílem mise, která se uskuteční ve dnech 9. – 11. května ve Středočeském a Ústeckém kraji, je hledání pozitivních příkladů z praxe. Inspirovat se chtějí zejména slaďováním vzdělávacího systému s potřebami trhu práce, spoluprací sociálních partnerů s vládními a vzdělávacími složkami a také příklady úspěšného začleňování sociálně vyloučených osob.

Evropský parlament vyjíždí do členských států často za účelem kontroly a s cílem sjednat nápravu. Parlamentní mise do ČR za příklady dobré praxe, která vzešla z návrhu české europoslankyně Martiny Dlabajové (ANO/ALDE), je v parlamentních zvyklostech vzácností. “Misi jsem iniciovala hlavně proto, abychom přestali pouze hledat chyby a poukazovat na to, co se nepovedlo. Podle mne je stejně důležité sdílet příklady dobré praxe a inspirovat se jimi, “komentuje svou iniciativu M. Dlabajová, členka výboru EMPL a šestičlenné parlamentní delegace. „Nízká nezaměstnanost nebo silná tradice baťovské podnikavosti, tím se rozhodně můžeme chlubit a zároveň inspirovat další země EU,“ dodáváČR se již dlouhodobě pyšní nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU, která se momentálně drží na hodnotě 2,4 procenta. Prvnímu místu v žebříčku nezaměstnanosti vévodí ČR už od srpna 2016.

Podle M. Dlabajové, která se v Evropském parlamentu dlouhodobě věnuje tématům spojeným s trhem práce a nezaměstnanosti mladých, by se EU měla obecně více soustředit na provázanost nových dovedností na potřeby trhu práce a prosazování digitálních dovedností. „Hasit požár operativními opatřeními už nestačí. Nově vznikající profese vyžadují nové dovednosti, ale i změnu myšlení. Potřebujeme vzdělávání, které bude mnohem více propojeno s trhem práce. Z tohoto důvodu by se do debaty měli více zapojovat zaměstnavatelé,“ dodala.

Jako jeden z pozitivních příkladů spolupráce uvádí českou společnost Škoda Auto a jejich projekt Škoda Akademie, který zdárně propojuje teorii s praktickou výukou a umožňuje tak aplikovat získané vědomosti okamžitě v praxi. Právě tento projekt v Mladé Boleslavi bude jednou ze zastávek členů parlamentní mise. O aktivní spolupráci sociálních partnerů se evropští poslanci budou moci dozvědět více také během kulatého stolu na téma “Dialog partnerů k sociálním otázkám a zaměstnanosti”, který se za účasti zástupců zaměstnavatelů i odborů uskuteční ve středu odpoledne v Evropském domě.

Druhý den programu bude poslance čekat také návštěva Parlamentu ČR a setkání se členy Výboru pro sociální politiku. Svou třídenní návštěvu zakončí v Ústeckém kraji návštěvou Obrnického centra sociálních služeb, které se specializuje na začleňování sociálně vyloučených osob a odborné sociální poradenství v regionu.

Oficiální tisková zpráva Evropského parlamentu k misi je dostupná zde.


Kontakt