Aktuality 29. 09. 2020

Europoslankyně Dlabajová bude řídit skupinu EP pro malé a střední podniky

Europoslankyně Dlabajová bude řídit skupinu EP pro malé a střední podniky

Evropský parlament si uvědomuje význam malých a středních podniků pro ekonomiku celé EU a v následujících letech se bude intenzivně věnovat jejich podpoře. Přispěje k tomu nově zřízená Parlamentní skupina pro malé a střední podniky (SME Intergroup), která vznikla z iniciativy české poslankyně Evropského parlamentu Martiny Dlabajové.

„Krize spojená s pandemií onemocnění COVID-19 dopadla na malé a střední podniky a živnostníky opravdu citelně a nějakou dobu potrvá, než se tyto firmy zase postaví na nohy. V tuto chvíli je proto podání naší pomocné ruky pro jejich přežití a další prosperitu naprosto zásadní,“ uvedla česká poslankyně Martina Dlabajová, která se podpoře malých a středních firem dlouhodobě věnuje, nyní jako koordinátorka politické skupiny Renew Europe ve výboru pro průmysl, výzkum a ekonomiku.

„Musíme být s těmito podnikateli v neustálém kontaktu a vnímat, co potřebují. K tomu poslouží i parlamentní skupina pro malé a střední podniky v Evropském parlamentu, kterou jsme dnes ustavili,“ dodala M. Dlabajová.

Parlamentní skupina je neformální platforma, která slouží k propojování poslanců napříč politickými skupinami a také k výměně názorů s odbornou a také laickou veřejnosti. Martina Dlabajová jí bude spolu předsedat.

„Určitě chci tuto příležitost využít k otevření témat, která jsou pro malé a střední podniky v tuto chvíli klíčová. Bude se jednat o lepší přístup k přímé hospodářské podpoře a financování EU, funkční jednotný trh EU bez překážek a se stabilním a předvídatelným regulačním prostředím, více příležitostí pro účast v zadávání veřejných zakázek nebo podpora inovací a digitalizace,“ přibližuje česká europoslankyně.

Malé a střední podniky představují přibližně 99 % všech společností v EU a podle statistik Evropského parlamentu jich existuje přibližně 24 milionů.


Další příspěvky

Kontakt