Aktuality 14. 10. 2016

Čeští podnikatelé na misi v Belgii našli obchodní partnery i informace

Čeští podnikatelé na misi v Belgii našli obchodní partnery i informace

Podnikatelská mise z ČR byla první oficiální delegací ze zemí střední a východní Evropy, která navštívila dynamicky se rozvíjející přístav v Antverpách. Delegace přijela na pozvání europoslankyně Martiny Dlabajové a součástí programu bylo i setkání s belgickými podnikateli nebo odborné workshopy v Evropském parlamentu.

Dvacetičlenná delegace podnikatelů a zástupců českých firem vedená představiteli Krajské hospodářské komory Zlínského kraje využila cestu k hledání nových obchodních příležitostí i získání informací o možnostech evropských dotací pro malé a střední podniky. Zajímali se i o připravovanou evropskou legislativu pro podnikatele. „Ještě před rokem jsem sama podnikala, proto se snažím českým firmám všemožně pomáhat. Podnikatelskou misi jsme vyzkoušeli poprvé a dobré reakce účastníků ukazují, že jdeme správnou cestou,“ uvedla Martina Dlabajová.

Ke spolupráci si přizvala i belgického kolegu z Evropského parlamentu Philippa De Backera, který propojil účastníky mise s místními podnikateli v rámci společného jednání na půdě Obchodní a podnikatelské komory v Antverpách. Jednání mezi českými a belgickými podnikateli podpořila také ředitelka České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu Alena Mastantuono.

Z přístavu na železnici

Jednu z největších podnikatelských šancí skýtá nejen českým zájemcům přístav Antverpy, co do rozlohy (13 tis. ha) největší v Evropě. Přístav vlastní belgický stát a zaměstnává zde 60 tisíc osob. „Hledáme přímou cestu mezi přístavem a zeměmi střední a východní Evropy, zejména železniční spojení s možností kontejnerové přepravy,“ zdůraznila Katarína Štancová z oddělení intermodální dopravy. Jak dodala, přístav je připraven budování železničního spojení s Prahou i finančně podpořit. Čeští podnikatelé si prohlédli levou i pravou stranu gigantického přístavu, kam ročně připluje 14 tisíc lodí se 199 miliony tun nejrůznějšího zboží.

Podnikatelská delegace se prezentovala také na Stálém zastoupení ČR při EU, kde byli hosty velvyslance Jakuba Dürra. Podpořit je přišel také velvyslanec Jaroslav Kurfürst z českého velvyslanectví v Bruselu. Odborné přednášky v Evropském parlamentu byly zaměřeny na možnosti podpory českých podnikatelů. „Misi považuji za velmi přínosnou a rád bych se do Bruselu a Antverp vrátil s delegací českých stavařů,“ zhodnotil akci Jiří Havlík ze společnosti Pozimos.


Kontakt