Aktuality 25. 01. 2023

Za české podnikatele: Výbor ITRE schválil stanovisko Martiny Dlabajové k pravidlům udržitelnosti

Za české podnikatele: Výbor ITRE schválil stanovisko Martiny Dlabajové k pravidlům udržitelnosti

Výbor pro průmysl, vědu a energetiku (ITRE) schválil stanovisko ke směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence). Přípravné práce na stanovisku vedla česká europoslankyně Martina Dlabajová, která stávající návrh pravidel dlouhodobě kritizuje. Směrnice ukládající povinnost důkladně dbát na ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv to totiž dělá způsobem, který může podle české poslankyně zničit základy podnikání v Evropě. Výbor ITRE takový přístup odmítl a vyzval k citlivějšímu řešení udržitelnosti, které bude brát ohled také na firmy včetně malých a středních podniků nebo startu-upů.

Nová pravidla, která představil návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti, se budou přímo vztahovat na velké podniky v EU. Zjednodušeně řečeno budou po nich vyžadovat monitoring všech fází výrobního procesu nebo poskytování služeb, zda v nich nedochází k porušování lidských práv nebo není ohroženo životní prostředí. Firmy se tak budou muset detailně zajímat například o těžbu surovin, ze kterých vyrábějí svůj produkt, nebo odkud pocházejí jeho součástky. Kromě toho nová pravidla počítají s tím, že společnosti budou mít stejně rozsáhlý přehled o svých odběratelích. Pokud se prokáže, že kdokoliv v řetezci využívá například dětskou práci nebo vypouští do ovzduší škodlivé látky nad povolené limity, odpovědnost a následné sankce ponese výrobce.

„Nemám nic proti udržitelnosti, i já chci žít na zdravé planetě, kde neexistuje vykořisťování dětí, a chci za to nést odpovědnost. Riziko směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti vidím v něčem jiném,“ uvedla česká poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová, která vedla práce na stanovisku k návrhu směrnice ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE).

„Nesouhlasím s tím, aby za všechny problémy lidstva byly odpovědné pouze firmy a byly nuceny nést největší břemeno,“ vysvětluje M. Dlabajová. Evropské podniky už nyní procházejí obtížným obdobím a denně se vypořádávají s řadou komplikací, které způsobil propad ekonomiky po pandemii COVID-19 a v důsledku aktuálně probíhající ruské agrese na Ukrajině. „Nová pravidla udržitelnosti musím kritizovat i kvůli tomu, že neberou v potaz novou situaci a nereagují na změněná pravidla hry,“ dodává europoslankyně.

Stanovisko, jehož znění navrhla M. Dlabajová, schválil výbor ITRE potřebnou většinou hlasů. „Jsem hrdá na to, že kompromisní text brání možnost svobodně podnikat v Evropě a na rozdíl od původního návrhu nezatěžuje firmy dalšími zbytečnými a nákladnými povinnostmi,“ uvedla česká poslankyně.

O finálním postoji k návrhu směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti bude Evropský parlament hlasovat na jaře letošního roku.

Další příspěvky

Kontakt