Aktuality 03. 06. 2023

Europoslankyně opět převzala záštitu nad Speciálním prolínáním na Zlín Film Festivalu

Europoslankyně opět převzala záštitu nad Speciálním prolínáním na Zlín Film Festivalu

Česká europoslankyně Martina Dlabajová podpořila tradiční sportovní setkání Speciální prolínání, které propojuje svět zdravých a handicapovaných sportovců. Doprovodná akce Zlín Film Festivalu proběhla v sobotu 3. června před zlínským zámkem.

Speciální prolínání, které organizuje české hnutí Speciálních olympiád, spojuje svět handicapovaných sportovců s našimi vlastními fyzickými a mentálními limity. Europoslankyně Martina Dlabajová je dlouholetou patronkou tohoto hnutí a hrála klíčovou roli při založení projektu Speciální prolínání, který umožňuje každému vyzkoušet si dovednosti a sportovní aktivity v kůži sportovce s mentálním postižením, nebo s nimi soutěžit.

„Být svědkem dovedností sportovců s mentálním postižením bylo pro mě ohromující. Jejich odhodlání, vášeň a nezdolatelný duch jsou pro mě zdrojem inspirace. Společně jsme se vrhli do různých sportovních aktivit, překonávali překážky a těšili se z toho,“ uvedla Martina Dlabajová, která nechyběla na slavnostním zahájení. 

Během celého dne měli návštěvníci k dispozici širokou škálu sportovních aktivit a také možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky a prostředky k učení a vzdělávání. Taktéž se seznámili s aktivitami a posláním Speciálních olympiád.

„Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci Speciálního prolínání a přispěli k jeho úspěchu. Vaše práce a oddanost šíří poselství rovnosti a slouží jako příklad pro všechny. Společně jsme ukázali, že sport spojuje lidi a překonává bariéry. Nezáleží na našich schopnostech nebo omezeních. Všichni jsme sportovci v srdci. Toto setkání nám připomíná, že společnými silami můžeme dosáhnout věcí, které by se zdály nemožné,“ uzavřela Martina Dlabajová.

Další příspěvky

Kontakt