Aktuality 17. 05. 2022

Výbor EP schválil klíčovou zprávu české europoslankyně k digitalizaci Evropy, finální jednání povede Česká republika

Výbor EP schválil klíčovou zprávu české europoslankyně k digitalizaci Evropy, finální jednání povede Česká republika

Poslanci z Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) v Evropském parlamentu dnes schválili zprávu „Cesta k digitální dekádě“, což je konkrétní plán EU, jak do roku 2030 dosáhnout digitální transformace ekonomiky a společnosti. Stanovisko, s nímž Evropský parlament půjde do dalších jednání, nese českou stopu. Vypracovala ho europoslankyně z ČR Martina Dlabajová. Její zprávu podpořila drtivá většina kolegů.

„Digitální technologie mění svět a výrazně zasahují do života lidí i podnikání firem. Evropa si to uvědomuje a je připravena digitalizaci maximálně využít, aby z ní měla prospěch široká veřejnost a také podniky. I proto se rozhodla z této dekády udělat ‚evropské digitální desetiletí‘,“ vysvětluje česká poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová (Renew Europe, nezávislá za ANO). „Téměř jednomyslná podpora mé zprávě ve výboru jasně napovídá, jaké bude stanovisko celého Evropského parlamentu. I proto ji považuji za velký úspěch,“ dodala.

EU nedávno přišla s plánem, který vytyčuje důležité směry, kudy se evropská sedmadvacítka musí vydat, aby plné digitalizace do roku 2030 skutečně dosáhla. „Cesta k digitální dekádě“, k níž výbor ITRE dnes zaujal stanovisko, obsahuje jasné a konkrétní návrhy v oblasti digitálních dovedností, digitální infrastruktury, digitalizace podniků nebo veřejných služeb. Počítá také s maximální spoluprací mezi členskými státy a hodnocením jejich víceletých strategických plánů a v neposlední řadě i s podporou společných projektů např. v oblasti umělé inteligence či kyberbezpečnosti.

„Jako zpravodajka legislativy za celý Evropský parlament jsem při každém jednání dbala na to, aby v nich dostatečně hlasitě zazníval také hlas českých podniků, a to nejen těch velkých, ale zejména malých a středních nebo start-upů. Pořád totiž platí, že 99 % všech firem působících v Evropě jsou právě malé a střední firmy,“ řekla Martina Dlabajová.

Dnes schválenou zprávu podpořilo 74 poslanců ve výboru ITRE (1 hlasoval proti a 1 se zdržel). Evropský parlament tak získal mandát do dalších jednání s ostatními klíčovými institucemi EU, kterými jsou Evropská komise a Rada EU. Finální jednání s největší pravděpodobností odstartují ještě v létě, a budou tak probíhat pod taktovkou českého předsednictví. To začne 1. července.

Tisková zpráva politické skupiny Renew Europe

Tisková zpráva Evropského parlamentu

Více informací o Cestě k digitální dekádě


Další příspěvky

Kontakt