Aktuality 12. 10. 2023

STUDIE: Jak nejlépe podporovat malé a střední podniky na místní a regionální úrovni

STUDIE: Jak nejlépe podporovat malé a střední podniky na místní a regionální úrovni

Územní samospráva nese odpovědnost za dvě třetiny veřejných investic v Evropské unii, jednu třetinu veřejných výdajů a čtvrtinu daňových příjmů. Její rozhodování tak přímo ovlivňuje občany a podniky včetně malých a středních firem. Česká europoslankyně Martina Dlabajová spolupracovala na vzniku studie, která na sérii příkladů dobré praxe z celé Evropy ukazuje, jak lze efektivně a úspěšně podporovat malé a střední podniky právě na místní a regionální úrovni.

Studii „Supporting SMEs at the local and regional level“ zpracovali členové Renew Europe v Evropském výboru regionů. Dokument byl v polovině září představen na setkání pracovní skupiny pro malé a střední podniky Renew Europe (SME Taskforce) v Evropském parlamentu, kterou vede europoslankyně Martina Dlabajová.

Studie popisuje vybrané osvědčené postupy, jak nejlépe podporovat malé a střední podniky na místní a regionální úrovni napříč Evropou. Mezi nositele úspěšných řešení její autoři zařadili mj. Moravskoslezský kraj, který je bývalou ocelářskou a uhelnou oblastí v České republice. Kraj nedávno přijal strategii pro transformaci, která svůj středobod vidí v investicích do malých a středních podniků. Sází například na přeškolování pracovníků a podporu místních firem.

Dalším zajímavým příkladem, která je popsaná ve studii, je městská část Stevns na ostrově Sjælland v Jižním Dánsku, která schválila komplexní čtyřleté strategie a plány, jak rozvíjet podnikání v městské části. Tyto strategie chtějí pomoct malým a středním podnikům především ve třech oblastech: lepší a rychlejší pomoc, zlepšení fyzické a digitální infrastruktury a podpoře inovací.

Jiné příklady dobré praxe ukazují osvědčené postupy například v tom, jak zakládat digitální huby a podnikatelské inkubátory, nastavovat finanční pomoc pro malé a střední firmy nebo zřizovat speciální programy na jejich podporu.

Studii si můžete stáhnout ZDE.


Další příspěvky

Kontakt