Aktuality 23. 01. 2023

Student a vinař v patách europoslankyně Martiny Dlabajové aneb další stáž snů PročByNe?

Student a vinař v patách europoslankyně Martiny Dlabajové aneb další stáž snů PročByNe?

Projekt PročByNe? má nového účastníka. V pondělí 23. ledna dorazil do Bruselu italský student a vinař Matteo Guerra. Během následujících dvou týdnů bude stínovat poslankyni Evropského parlamentu a patronku tohoto projektu Martinu Dlabajovou. Čeká ho nabitých čtrnáct dní v Bruselu, během kterých se bude společně s europoslankyní účastnit řady schůzek a jednání a bude v její blízkosti také během mini plenárního zasedání. Díky stáži bude mít možnost důkladně se seznámit s institucí Evropského parlamentu a nahlédnout pod pokličku evropské politiky.

Matteo Guerra, student ekonomie a srdcem vinař, se rozhodl zapojit do projektu PročByNe?, aby poznal, jak fungují evropské instituce a zažil na vlastní kůži, jak se tvoří unijní politika. „Rád bych díky stáži pochopil také to, co můžu pro Evropu a pro naši společnou budoucnost udělat já jako obyčejný občan,“ říká Matteo o své motivaci a očekáváních od této stáže. Jelikož Matteo pochází z vinařské rodiny, chtěl by během dvou týdnů v Evropském parlamentu také lépe porozumět tomu, jakou roli hraje v EU trh s vínem či jak EU může pomáhat tomu, aby se nové moderní technologie efektivně rozšiřovaly mezi drobné a střední zemědělce v EU. 

„Mladí lidé a jejich zaměstnanost jsou klíčoví pro růst naší ekonomiky a posilování její konkurenceschopnosti. Z tohoto důvodu musíme mladým nabízet příležitost k rozvoji a růstu. Proto bychom je měli inspirovat, dávat jim větší rozhled a větší sebedůvěru. A přesně to je cílem mého projektu PročByNe?, který staví na myšlence, že stáží nic nekončí, ale teprve vše začíná,“ řekla zakladatelka a patronka projektu Martina Dlabajová. Následně dodala, že podporou mladých lidí si i ona sama plní svůj profesní sen a doufá, že stážista Matteo během těchto dvou pestrých týdnů získá novou energii a motivaci do budoucna.

Projekt motivačních stáží PročByNe? Martiny Dlabajové je už od roku 2015 příležitostí pro mladé lidi, kteří mají odvahu vyzkoušet si svou vysněnou profesi. Nabízí jim zajímavé pracovní zkušenosti v podobě zpravidla dvoutýdenních exkluzivních stáží u podnikatelů, manažerů, mistrů řemesla, ministrů, diplomatů a dalších profesionálů ve svém oboru. Projektem PročByNe? prošlo již více než 70 stážistů, kteří dostali možnost nahlédnout přímo pod ruce jejich profesním vzorům, kterým se díky této zkušenosti otevřely nové obzory a které tento projekt povzbudil k profesnímu růstu.

Sledujte průběh Matteovy stáže na sociálních sítích projektu PročByNe?.

Více informací o projektu a všechny inspirativní příběhy z již proběhlých stáží si můžete přečíst na webových stránkách www.procbyne.cz. Motivovaní lidé ve věku 18-25 let na webu mohou rovnou do Sběrny přání napsat svou vlastní představu o stáži snů.


Další příspěvky

Kontakt