Aktuality 06. 04. 2022

Spojme talent a odborné znalosti a dokážeme neuvěřitelné

Spojme talent a odborné znalosti a dokážeme neuvěřitelné

Projev Martiny Dlabajové na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Vážená paní komisařko.

Chtěla bych nejprve poděkovat předsedovi výboru ITRE a stínové zpravodajce naší frakce za skvělou práci, kterou odvedli při tvorbě tohoto důležitého usnesení. Usnesení, které bude definovat to, jak budeme v měnícím se světě přistupovat ke spolupráci se třetími zeměmi v oblasti výzkumu a inovací. Nemám absolutně žádných pochybností o tom, že musíme být vzájemně otevření, opírat se o vědecký pokrok a ctít základní hodnoty. Jedině tak z toho bude mít prospěch celá společnost.

Poslední dva roky nás naučily, že když dáme dohromady talent a odborné znalosti, dokážeme neuvěřitelné věci. Jedním příkladem mluvícím za všechny je spojení sil v boji proti pandemii Covid-19. To, co společně dokázal výzkum a průmysl, v honbě za záchranou lidstva, bylo něco, co se navždy zapíše do učebnic. Navíc v těchto oblastech zcela jistě ještě nepadlo poslední slovo a další úspěchy budou následovat.

Poslední dva měsíce nás naučily, že se neobejdeme bez spojenectví s důvěryhodnými partnery. Tuto spolupráci musíme dále rozvíjet a posilovat ve všech klíčových oblastech, jako je zdraví, změna klimatu, digitalizace, potravinová bezpečnost a tak dále. Výzkum a inovace v tom budou zcela jistě hrát zásadní úlohu. Na tomto místě si nemohu odpustit apel směrem ke Komisi. Evropa potřebuje spolupracovat s Velkou Británií a Švýcarskem. První zmíněná představuje jednoho z nejčastějších partnerů při realizaci vědeckých projektů, a druhá je považovaná za průkopníka v oblasti kvantových technologií.

A konečně. V mezinárodní spolupráci hrají důležitou roli malé a střední podniky, které dnes a denně prokazují, jak jsou odolné a jak dokážou díky inovacím a flexibilitě rychle reagovat na nové podněty. K tomu není co více dodat. Můžu pouze vyzvat Komisi, aby hledala ještě lepší, a zejména snazší, cesty, jak malé a střední podniky a start-upy více zapojit do příležitostí, které nám mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací nabízí.

Děkuji.


Další příspěvky

Kontakt