Aktuality 13. 12. 2022

POZVÁNKA: Workshop III. "Evropa jako kreativní laboratoř"

POZVÁNKA: Workshop III. "Evropa jako kreativní laboratoř"

Přijměte pozvání na další workshop z diskusního cyklu Evropa jako kreativní laboratoř, který se koná pod záštitou Renew Europe. Na našich workshopech diskutujeme s lidmi z kulturních a kreativních odvětví o tom, v jakých podmínkách působí, s jakými výzvami se potýkají a co je možné učinit pro to, aby mohli plně uplatnit svůj tvůrčí potenciál. Zajímá nás také, jakou roli v podpoře kreativních průmyslů mohou hrát politici.

Zatímco při našich předchozích setkáních jsme se zabývali podmínkami pro vznik a fungování českých kreativců a kreativních startupů a hledali jsme inspirativní příklady ze zahraničí, v nadcházejícím workshopu, kterým pro letošní rok naši sérii uzavíráme, se zaměříme na roli státu a veřejné správy při podpoře kulturních a kreativních odvětí.

Jak aktuální politiky státu ovlivňují prostředí, ve kterém kreativci působí? Do jaké míry je toto prostředí příznivé pro vznik kreativních podniků, které se uplatní i za hranicemi České republiky? Co by se mělo do budoucna změnit? A jak na to? To všechno jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi v rámci workshopu, na který vás srdečně zvu.

Přijďte se se mnou 16. prosince 2022 podělit o své zkušenosti do prostor Kreativního inkubátoru H40 (Hala 40, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7). Akce začíná ve 14.00, předpokládaný konec je v 16.00.

Akce je podpořena Renew Europe.


Další příspěvky

Kontakt