Aktuality 26. 04. 2022

Média: EP se připravuje na další pandemii, zřídil zvláštní výbor

Média: EP se připravuje na další pandemii, zřídil zvláštní výbor

V Evropském parlamentu začal minulý týden pracovat nový zvláštní výbor pro pandemii onemocnění covid-19, který na základě zkušeností připraví doporučení pro zvládání případných dalších krizí. Zasedá v něm 38 europoslanců a své zástupce v něm má i Česká republika.

Zvláštní výbor pro „Pandemii onemocnění covid-19: získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost“ (COVI), jak zní celý název nově zřízeného výboru, povede Belgičanka Kathleen Van Bremptová (S&D). Pomáhat s řízením jeho zasedání jí budou čtyři místopředsedové a místopředsedkyně z dalších politických skupin. Výbor se bude pravidelně scházet po dobu 12 měsíců (s možností prodloužení mandátu), po kterou bude pracovat na závěrečné zprávě.

„Současná pandemie ještě neskončila a Evropa se ocitá uprostřed další krize. V posledních patnácti letech EU zažila finanční krizi, migrační krizi, pandemii a nyní válku. Po celou dobu chyběly potřebné nástroje, aby mohla rychle jednat,“ uvedla předsedkyně zvláštního výboru COVI Van Bremptová.

„Nemůžeme dopustit, aby se opakovaly scénáře za začátku pandemie, která unijní instituce doslova paralyzovala. Vše nakonec dobře dopadlo, protože počáteční váhání vystřídaly rozhodné kroky, které veřejnost i podniky ocenily. Příkladem může být společný nákup vakcín nebo zavedení ‚zelených’ pruhů pro kamiony na hranicích, které měly zajistit plynulé zásobování obchodů,“ vysvětluje česká poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová (nezávislá za ANO, Renew Europe), která je členkou zmiňovaného výboru a dříve zasedala ve speciální kontaktní skupině mezi institucemi EU pověřené dohledem nad dodávkami očkovacích látek do evropské sedmadvacítky.

Výbor COVI se bude kromě otázek spojených se zdravím a rozsáhlejší prevencí vůči zdravotním hrozbám obecně věnovat také společnému přístupu zemí EU k možnému uzavírání hranic a dalším opatřením omezujícím pohyb osob a fungování vnitřního trhu EU. „Budeme se dívat na dopad pandemie na práva jednotlivců, vzdělávání nebo práci. Důležitá pro nás budou i témata, jako je strategická autonomie EU v oblasti zdravotnictví a odolnost dodavatelských řetězců,“ pokračuje Dlabajová.

Europoslanci budou rovněž řešit dopad pandemie a případných dalších krizí na kulturu, pohostinství, cestovní ruch a dopravu – tedy na odvětví, která byla zasažena nejvíce.

Členkou výboru COVI je dále Kateřina Konečná (KSČM, GUE/NGL) a náhradníkem Mikuláš Peksa (Piráti, Zelení/Evropská svobodná aliance).

Členové výboru ZDE

Zdroj: České noviny


Další příspěvky

Kontakt