Aktuality 21. 04. 2022

Martina Dlabajová vystoupila na kongresu k financování podniků v italském Udine

Martina Dlabajová vystoupila na kongresu k financování podniků v italském Udine

Česká poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová přijala pozvání vystoupit v panelové debatě věnované financování podniků. V pořadí již 59. ročník Národního kongresu mladých finančních poradců a účetních expertů (59° congresso dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, Ungdcec) proběhl 7.-9. dubna 2022 v italském Udine.

Martina Dlabajová se ve svém příspěvku a následné diskusi věnovala především tomu, jaké možnosti nabízí rozpočet EU, balíček na podporu oživení po pandemii Covid-19 přijatý institucemi EU, národní plány obnovy členských států a další finanční nástroje EU.

59. ročník Národního kongresu mladých finančních poradců a účetních expertů

A Udine, il congresso dei giovani dottori commercialisti


Další příspěvky

Kontakt