Aktuality 01. 12. 2022

Martina Dlabajová v Praze hájila zájmy malých a středních podnikatelů

Martina Dlabajová v Praze hájila zájmy malých a středních podnikatelů

Během tří posledních listopadových dnů se v Praze uskutečnila nejvýznamnější a největší akce pro malé a střední podniky v Evropě - SME Assembly 2022. Česká poslankyně Evropském parlamentu Martina Dlabajová na ní vedla delegaci europoslanců z frakce Renew Europe, která byla jedinou politickou skupinou přítomnou na této události.

SME Assembly je akcí nejen pro malé a střední podniky a pro všechny podnikatele, ale také pro ty, kdo je podporují. Malé a střední podniky jsou motorem evropské ekonomiky, a proto je důležité znát a diskutovat o problémech a výzvách, kterým podnikatelé v EU nyní čelí. Ať už jde o ceny energií, dovednosti, přemíru regulací a byrokracii či cokoliv jiného.

Poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová, která malé a střední podniky dlouhodobě podporuje, vystoupila na třech panelech a workshopech.

Na workshopu SME Test in Practice česká europoslankyně vyzvala evropské instituce, aby byly důsledné a dbaly na to, aby všechny předkládané legislativní návrhy nejprve prošly tzv. SME Testem.

Když se poprvé v historii SME Assembly řešily kulturní a kreativní průmysly - na panelu na téma The Rise of the Creative Class, patřila Martina Dlabajová k hlavním řečníkům. Upozornila například, že největším problémem kulturních a kreativních odvětví nejsou finanční prostředky, ale uznání jejich statusu a důležitosti.

Na závěrečném panelu Policy conclusions of the SME Assembly 2022 Martina Dlabajová zdůraznila akutní potřebu pomoci malým a středním podnikům přežít současné kritické období. Vyzvala například k zajištění předvídatelného a stabilního regulačního prostředí, k zajištění přístupu k cenově dostupným energiím a surovinám a k řešení nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců.

Delegace poslanců z Renew Europe, vedená Martinou Dlabajovou, se setkala se zástupci české státní sféry a s reprezentanty podnikatelských asociací a svazů v ČR i na evropské úrovni. Diskutovali především o tom, co české a evropské malé a střední podniky vnímají jako své hlavní priority pro nadcházející rok a čeho se obávají.

Delegaci Renew Europe tvořili Martina Dlabajová (vedoucí delegace), Malik Azmanik, Morten Løkkegaard, Andreas Glück and Ondřej Kovařík.

Akce byla uspořádána Evropskou komisí a předsednictvím České republiky v Radě EU.


Další příspěvky

Kontakt