Aktuality 01. 07. 2019

Martina Dlabajová míří do výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Martina Dlabajová míří do výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Europoslankyně Martina Dlabajová bude členkou výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT). Jako náhradnice bude působit také ve výboru pro rozpočet (BUDG).

„Už v předchozím pětiletém mandátu mi velmi záleželo na tom, aby české firmy neměly problémy s podnikáním v EU. Stála jsem při celé řadě klíčových legislativ pro zlepšení podnikatelského prostředí v EU, např. vynětí mezinárodní dopravy z nových obecných pravidel pro vysílání pracovníků,“ uvedla Martina Dlabajová.

„Vždy jsem usilovala o co nejnižší byrokracii pro podnikatele a trvala na přijímání regulace jen tam, kde to bylo nezbytně nutné. Přesně o to samé se budu snažit i v dalších pěti letech ve výborech, v nichž budu působit,“ doplnila česká europoslankyně, která je přesvědčena, že je i nadále potřeba se soustředit na odstraňování překážek na jednotném trhu, které omezují volný pohyb služeb a pracovníků.

„Domnívám se, že EU potřebuje novou a moderní průmyslovou politiku, na které by měl příští parlament intenzivně pracovat,“ uvedla také Martina Dlabajová. Mezi její další priority bude patřit podpora vědy a výzkumu, rozvoj umělé inteligence či kreativní průmysly nebo rodinné podniky.

Základní informace o výborech:

Stěžejním cílem výboru (ITRE) je reindustrializace. Zabývá se při tom zejména právním a hospodářským rámcem pro inovativnější průmysl, výzkumem a vývojem v oblasti vzdělání, podporou malých a středních podniků nebo vytvořením evropského elektronického trhu.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) je zodpovědný za kontrolu využívání prostředků z rozpočtu EU. Sleduje, zda byly prostředky použity v souladu s předpisy a zda se podařilo dosáhnout stanovených politických cílů.

Rozpočtový výbor (BUDG) je součástí evropského rozpočtového orgánu. Společně s Radou tedy je tedy zodpovědný za posouzení a schválení rozpočtu EU.


Další příspěvky

Kontakt