Aktuality 18. 04. 2023

Martina Dlabajová: Kreativci v ČR musí táhnout za jeden provaz

Martina Dlabajová: Kreativci v ČR musí táhnout za jeden provaz

Poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová se dlouhodobě aktivně zasazuje o zlepšení podmínek pro kreativní obory nejen v ČR, ale i v celé Evropě. Jednou z nejúspěšnějších akcí, kterou v posledních měsících iniciovala, byly workshopy „Evropa jako kreativní laboratoř“. Diskutovalo se na nich, v jakých podmínkách čeští kreativci působí, jaké výzvy překonávají a co je možné udělat pro to, aby mohli naplno využít svůj tvůrčí potenciál. Účastníci workshopů identifikovali překážky rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví v České republice a nabídli konkrétní řešení.

Mým cílem bylo nastartovat vzájemný dialog, který je prospěšný oběma stranám – jak politikům, tak zástupcům kulturních a kreativních odvětví,“ vysvětluje pozadí uspořádání setkání Martina Dlabajová. Její workshopy měly zároveň přispět k lepšímu porozumění tomu, jak je české kreativní prostředí vnímáno v evropském kontextu či nakolik lze v domácích podmínkách využít zahraniční zkušenosti a příklady dobré praxe. Závěry, ke kterým účastníci několikahodinových setkání dospěli, mají sloužit i jako důležité podklady pro práci v Evropském parlamentu. „Bez přímých dat a zkušeností z terénu se politici neobjedou,“ dodává k tomu česká europoslankyně.

Workshopů „Evropa jako kreativní laboratoř“, které probíhaly závěrem loňského roku v Praze, se zúčastnili zástupci kreativních center, kreativních hubů a dalších organizací, které o podporu KKO usilují. Nejenže společně diskutovali a navzájem se inspirovali, ale podařilo se jim také identifikovat překážky rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví v Česku a zároveň nabídnout konkrétní možnosti pro jejich překonání.

O jakých překážkách a jejich řešeních bylo na workshopech nejvíce slyšet?

  • Nedostatečné uznání významu kulturních a kreativních odvětví a jejich přínosu pro společnost. To velmi úzce souvisí s nepostačující politickou podporou těchto odvětví, která plyne z neuspokojivých znalostí nejen politiků, ale i úředníků, právě o KKO.

Jaké by mohlo být řešení této výzvy? Navýšení kapacit ve veřejné správě, podpora vzájemného dialogu a srozumitelné vysvětlení přínosů KKO nejen úředníkům, ale i politikům.

  • Chybějící znalosti a kompetence kreativců. Těm často chybí podnikatelský duch a dovednosti, z čehož mnohdy plyne také neochota podstupovat riziko.

Posílení podnikatelského vzdělávání kreativců je v tomto ohledu viděno jako zcela nezbytné. Důležité je také využít příležitosti, které nabízí mezinárodní síťování.

  • Nejasná legislativa a pravidla podpory od státu a z evropské úrovně. V českém prostředí neexistuje status umělce, ochrana duševního vlastnictví je nedostatečná a zcela chybí definice toho, jak by měla vypadat veřejná podpora KKO. Ačkoliv kreativci mnohdy netuší, zda a jaký typ podpory mohou získat, uvědomují si příležitosti v podobě evropských programů, jako je např. rámcová program EU pro výzkum a inovace Horizon Europe či evropská podpora pro kulturu a audiovizi Kreativní Evropa.

Řešení tohoto problému spočívá ve vytvoření finančního nástroje pro KKO. Pozitivně hodnocena byla rovněž podpora kultury a kreativity formou kreativních voucherů. 

Účastníci workshopů se shodli také na akutní potřebě založení české „kreativní federace“ zastupující celý kulturní a kreativní sektor. „Jde o ambiciózní závěr, který má mou plnou podporu. Čeští kreativci se musí spojit a táhnout za jeden provaz,“ uvedla poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová.


Kontakt