Aktuality 13. 07. 2022

Kreativní průmysly v Evropském parlamentu: Češi inspirovali Evropu

Kreativní průmysly v Evropském parlamentu: Češi inspirovali Evropu

V souvislosti s českým předsednictvím Radě EU dnes v Evropském parlamentu proběhla konference představující příklady dobré praxe vybraných českých měst v oblasti kulturních a kreativních odvětví, které mohou sloužit jako inspirace pro další subjekty v celé Evropě. V Bruselu se představil brněnský kreativní hub KUMST, Kreativní Brno, Kreativní Praha a UPPER (Centrum kulturních průmyslů a podnikání při Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně). Konference, kterou uspořádalo Zastoupení Jihomoravského kraje při EU společně s poslankyní Evropského parlamentu Martinou Dlabajovou, prezentovanými organizacemi (KUMST, Kreativní Brno, Kreativní Praha, UPPER) a bruselskými partnery (Zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu a České centrum Brusel), byla zároveň příležitostí k poukázání na roli kulturních a kreativních odvětví v Novém evropském Bauhausu.

„Jedním z důvodů, proč jsme se tu dnes sešli, je nejen představit Českou republiku jako zemi, kterou nechcete přehlédnout, ale také jako zemi, která vás může v lecčem inspirovat,“ uvedla v úvodu konference věnované kulturním a kreativním odvětvím (KKO) v ČR a Evropě vedoucí kanceláře Zastoupení Jihomoravského kraje při EU Vendula Nováčková.

David Severa z brněnského kreativního hubu KUMST představil nejen tuto organizaci, ale zároveň také platformu Kreativní Brno a vyzdvihl, čím může Brno být inspirací: “Když propojíte podporu podnikání, inovativní ekosystém a kreativní odvětví, vznikne něco úžasného.” KUMST zároveň pozval na study trip BRNO CREATIVE REGION, který proběhne 21. - 22. října pod hlavičkou Nového evropského Bauhausu.

„Prostřednictvím unikátní spolupráce oborů vychováváme kreativní osobnosti pro komunity budoucnosti. Naši absolventi jsou tak připraveni na podnikání, práci v týmu, vytváření inovativních a kreativních nápadů a jejich realizaci. Věřím, že v kreativním průmyslu je budoucnost,“ uvedla Lenka Jakešová, která spolu s Jitkou Honsovou představila centrum UPPER.

Petr Peřinka z organizace Kreativní Praha mj. pozval na European Creative Industries Summit 2022, který pořádají společně European Creative Business Network s Kreativní Prahou, z.ú. se pod záštitou českého předsednictví v Radě EU uskuteční 21.- 23. září v hlavním městě. Uvedl také, že český potenciál, jak můžeme inspirovat Evropu spatřuje v tom, že jsme otevření, ze strategického hlediska velmi dobře připraveni a máme silné odhodlání spolupracovat a být plnohodnotnými partnery pro ostatní organizace a země.

Po představení toho, jak Češi v souvislosti s kulturními a kreativními průmysly inspirují Evropu, následovala diskuze, kterou moderovala europoslankyně Martina Dlabajová. Během ní měli účastníci konference prostor k výměně názorů a sdílení zkušeností z oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Nebyla opomenuta ani iniciativa Nový evropský Bauhaus a její propojení s KKO. Diskuze se zúčastnili kromě výše zmíněných řečníků také další zástupci českého kulturního a kreativního prostředí - Sarah Szökeová z platformy Kreativní Brno a Zdeňka Hubáček Kujová (KUMST Brno).

„Česko je země plná nesmírně šikovných a talentovaných lidí s originálními a tvůrčími myšlenkami, která má správně nakročeno k tomu být evropským lídrem v tzv. kreativních průmyslech. Jsme inspirací pro ostatní, a bylo mi proto ctí přivítat zástupce vybraných kreativních center z Prahy, Brna a Zlína v Evropském parlamentu v Bruselu. Ukázali jsme, že jako Češi dokážeme jít příkladem a že je o naše zkušenosti a doporučení opravdový zájem,” uvedla poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová, která se podpoře kreativních průmyslů věnuje dlouhodobě.

Na konferenci byly prezentovány příběhy tří českých organizací, z nichž každá má za sebou jiný příběh svého vzniku a každá je v rámci České republiky jedinečná a důležitá v rámci celého systému. Příběhy si vyslechli zástupci Evropské komise, jejichž agenda zahrnuje Nový evropský Bauhaus a kreativní odvětví, či zástupci z dalších evropských států a regionálních sítí.

Fotografie Ⓒ Dagmar Knéřová


Další příspěvky

Kontakt