Aktuality 09. 03. 2021

Kreativita jako hnací motor Evropy

Kreativita jako hnací motor Evropy

V době probíhající krize jsme opakovaně viděli, že inovace a kreativita byly často tím, co firmám pomohlo přežít nejhorší. Kulturní a kreativní průmysly mohou být proto příštím hnacím motorem obnovy nejen Česka, ale celé Evropy. A není žádný důvod tomu nevěřit.

Kulturně-kreativní sektor jednoznačně patří mezi odvětví, která opatření na zastavení pandemie zasáhla nejcitelněji. Už před současnou krizí šlo o sektor, který podle statistik Evropského parlamentu představoval kolem 7 % HDP celé EU a zaměstnával miliony lidí. Je to oblast stojící a padající s lidským talentem a kreativitou, se kterými dále pracuje a rozvíjí je. Má díky tomu obrovskou přidanou hodnotu, která je přínosem pro nás všechny. Pokud však má svázané ruce jako nyní, dusí se a skomírá.

Hlavním cílem evropského plánu obnovy je znovu postavit na nohy oblasti, které byla nejvíce zasaženy protipandemickými opatřeními, tedy i kulturní a kreativní průmysly. Kromě toho je potřeba v těchto sektorech posílit odolnost vůči dalším krizím, které by se mohly objevit v budoucnu, stabilizovat je a pokud možno v nich povzbudit další rozvoj.

Inovace a kreativita byly v probíhající krizi často tím, co firmám pomohlo přežít. Říká se, že kulturní a kreativní průmysly mohou být příštím hnacím motorem ekonomické obnovy nejen Česka, ale celé Evropy.

Podpora kulturních a kreativních průmyslů má i proto v Národním plánu obnovy, který v těchto dnech míří do Senátu, rozhodně své místo. Osobně bych považovala za velkou chybu, pokud by se Česko vydalo jinou cestou.

Investice si rozhodně zaslouží obnova a rozvoj jejich infrastruktury, podpora inovací a kreativního podnikání obecně, podpora vzniku kreativních center a hubů, digitalizace, ale například i toho, aby průmysl více využíval kreativní služby. Nesmím samozřejmě opomenout ani digitalizaci, která je obecně velkou výzvou pro celou ekonomiku.

Dlouhodobě se stavím za to, aby se na kulturní a kreativní průmysly obecně nezapomínalo a lidé, kteří v nich pracují, se dočkali pozornosti a konkrétní podpory, kterou si zaslouží. Tímto směrem jde navíc dlouhodobě také celá Evropa a vzhledem k tomu, že plány obnovy jednotlivých zemí bude posuzovat a schvalovat Evropská komise, dá se očekávat, že bude tento trend tlačit i u nás.

Martina Dlabajová (původně psáno pro blog na Aktuálně.cz)


Další příspěvky

Kontakt