Aktuality 01. 02. 2022

Konec chaosu: Pro řidiče kamionů začnou od zítra platit jasnější pravidla

Konec chaosu: Pro řidiče kamionů začnou od zítra platit jasnější pravidla

Ve středu 2. února po celé Evropě vstupují v platnost nová pravidla pro vysílání pracovníků v mezinárodní silniční dopravě. Tzv. silniční balíček přináší zásadní změny pro řidiče i dopravce a podle české europoslankyně Martiny Dlabajové, která se přímo podílela na jeho vzniku, se „nepochybně jedná o největší zásah do nastavení mezinárodní přepravy v historii novodobé Evropské unie“.

„Zavedením nových pravidel pro silniční přepravu v Evropě končí chaos a nejasnosti, které byly pro naše řidiče kamionů na cestách denním chlebem od roku 2016. Věřím, že se situace na evropských silnicích nyní zpřehlednění a souhlasím s českými dopravci, že to přispěje také k větší konkurenceschopnosti celého odvětví,“ uvedla česká poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová (Renew Europe, nezávislá za ANO), která v minulých letech na podobě pravidel pro mezinárodní dopravu pracovala.

Za zlomový úspěch česká europoslankyně považuje moment, kdy se při jednáních povedlo vyjmout silniční dopravu z nově vznikající a kritizované směrnice o vysílání pracovníků a vytvořit pro toto odvětví pravidla, která by lépe odrážela jeho specifičnost.

„Zmatků a nejasného výkladu dosavadních pravidel totiž hojně využívaly bohatší západoevropské státy, které se tak chránily před levnější konkurencí mezi dopravci ze střední a východní Evropy. To naše firmy samozřejmě ekonomicky poškozovalo. Navíc čeští řidiči museli na cestách často čelit nepříjemným kontrolám a dokládat nedoložitelné. O vysokých pokutách, které za to při nesplnění dostávali ani nemluvě,“ vysvětluje Martina Dlabajová, která výjimku pro bilaterální a tranzitní přepravu ze směrnice o vysílání pracovníků navrhla a prosadila. Jedná se právě o tento typ dopravy, který u českých dopravců převažuje.

Tzv. silniční balíček, jak se specifická pravidla pro přeshraniční přepravu v Evropě označují, kromě upřesnění pravidel pro vysílání řidičů za zakázkami v zahraničí a tzv. kabotáž (tj. přeprava v rámci jedné země, kterou dočasně zajišťuje dopravce z jiného státu již po vykládce převáženého nákladu za hranicemi) obsahuje také předpisy pro pracovní podmínky pro řidiče, včetně např. jejich povinného návratu, nebo povinnost instalovat digitálních tachografů ve vozidlech.

Další články a informace:


Kontakt