Aktuality 29. 06. 2023

Komentář: Tanec tradic a úspěchu: Rodinné podniky v Evropském parlamentu

Komentář: Tanec tradic a úspěchu: Rodinné podniky v Evropském parlamentu

Evropa je domovem mnoha rodinných podniků, které tvoří základ ekonomiky v celé řadě zemí. Tyto podniky jsou nejen hluboce zakotveny ve společnosti, ale také představují vášeň a přesvědčení, které se předávají z generace na generaci. Podle asociace European Family Businesses tvoří rodinné firmy 60-80 procent všech soukromých společností v Evropě.

Rodinné podniky mají značný podíl na HDP Evropské unie a mnoho z nich se nachází v první tisícovce nejúspěšnějších evropských firem. Není tedy překvapením, že jejich hlas je stále více slyšet i v unijních institucích. Důvod je nasnadě.

Ekonomika unijní sedmadvacítky se ocitla v náročném období, avšak rodinné firmy předvádějí vlastnosti, které proměňují krizi v příležitost. Jsou inovativní a schopné přizpůsobit se proměnlivým podmínkám na trzích. Nabízejí stabilitu a trvanlivost, což jim dává větší šanci přežít ekonomické krize než novým podnikům. Měly již možnosti si vybudovat zákaznické vztahy, získat znalosti trhu a navrhnout fungující obchodní model, což jim umožňuje překonávat obtíže a prosperovat i v turbulentních dobách. Díky flexibilním rozhodovacím procesům mohou rychleji reagovat na změny a hledat řešení. Rodinné podniky také nabízejí možnost využít již existujícího rodinného kapitálu, sítě a zkušeností, čímž snižují vstupní bariéry pro začínající podnikatele. Navíc mají tyto firmy rodinné hodnoty a kulturu, které mohou poskytnout stabilní základ pro nové podnikatelské iniciativy.

Přesto rodinné podnikání přináší své výzvy a rizika, jako jsou možné neshody mezi členy rodiny a obtíže s předáním firmy na další generaci. Statistiky naznačují, že až 70 procent podniků nepřežije předání na další generaci a jen tři procenta zvládnou předat firmu třetí generaci.

Nedávno jsme se rodinným podnikům věnovali v Evropském parlamentu na akci pořádané Parlamentní skupinou pro malé a střední podniky (SME Intergroup), které předsedám. Diskuse se zúčastnili europoslanci, zástupci dalších institucí EU a jejich poradních orgánů, stejně jako zástupci podnikatelských organizací. Rodinné podniky byly také jedním z hlavních témat velké konference pořádané evropskými liberály „Renew Europe Business Days“, která proběhla v Bruselu a zúčastnili se jí politici a podnikatelé z celé Evropy.

Podobná setkání jsou důležitá, protože nám pomáhají lépe porozumět výzvám, se kterými se rodinné podniky potýkají, a hledat způsoby, jak je podpořit a zajistit jejich dlouhodobý úspěch. Rodinné podniky jsou cennou součástí evropského podnikatelského prostředí a můžeme se od nich mnohé naučit. Tuto příležitost nesmíme promarnit.

Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu.

Psáno pro měsíčník Hospodářské komory ČR Komora.


Další příspěvky

Kontakt