Aktuality 29. 09. 2023

KOMENTÁŘ: Nesypme sůl do ran, hledejme raději řešení

KOMENTÁŘ: Nesypme sůl do ran, hledejme raději řešení

Evropská ekonomika se stále ještě plně nezotavila z toho, čím si musela projít během uplynulých let. Lockdowny během covidové pandemie nestačily odeznít a už je vystřídala krize vyvolaná ruskou agresí na Ukrajině, která přispěla k prudkému nárustu cen za energie a vysoké inflaci. Podnikatelé zaťali zuby a statečně se výzvám postavili.

Ne všichni však v dlouhém a únavném boji často jen o vlastní přežití uspěli. Statistický úřad EU letos v únoru přinesl znepokojivou zprávu o rychle stoupajícím počtu bankrotů. Obzvlášť složité to mají malé a střední podniky, které s ohledem na svou velikost nemají takové možnosti vypořádat se s výzvami jako mnohem větší a bohatší firmy.

Za nepříznivé podmínky pro podnikání v evropské sedmadvacítce ovšem zdaleka nemohou pouze vnější vlivy. Evropa si musí zamést také před svým prahem.

Podnikatele v Evropě dlouhodobě upozorňují na neustále se měnící legislativní prostředí, jehož nepředvídatelnost výrazně ztěžuje jakékoliv plánování a investice. Podnikání navíc úspěšně dusí administrativní zátěž, kterou se nedaří odstraňovat. Naopak, mnohdy jí spíše přibývá. Získat úvěr za rozumnou cenu je také často jako z říše snů. V podobném výčtu bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

Co se s tím dá udělat? Já věřím, že mnoho. I proto v Evropském parlamentu tlačím na ostatní politiky, aby namísto přisypávání soli do ran raději hledali konkrétní řešení a poctivě zvažovali, jakou cestou se k němu vydají.

Vím, že jednoduchý lék neexistuje, ale někdy stačí vzít rozum do hrsti, a to už na začátku celého legislativního procesu. Je nesmyslné přijímat často protichůdnou legislativu, která pouze vytváří zmatek a na podnikatele klade mnohdy nesplnitelné nároky. Důležité je také dát podnikům dostatek času, aby se mohly novým podmínkám přizpůsobit. O bedlivém zkoumání dopadů (včetně jejich kumulace) zejména na malé a střední podnikatele ještě před schválením konkrétního zákona ani nemluvím. Nástroje k tomu k dispozici jsou (tzv. SME Test), avšak nevyužívají se.

V červnu příštího roku proběhnou volby do Evropského parlamentu a poté během podzimu bude ustavena nová Evropská komise. Mnozí k tomuto momentu vzhlížejí s nadějí a vírou v lepší zítřky. Vše je možné, ale pořád jsou před námi měsíce, kdy se dá na změně pracovat už nyní.

Z četných rozhovorů, které vedu se zástupci českých i evropských firem, si odnáším jedno důležité sdělení: podnikatelé chtějí podnikat. A úkolem nás, politiků, je jim to umožnit a co nejvíce ulehčit. Času na to máme pořád dost. Tak se do toho pusťme!

Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu.

Původně psáno pro magazín Hospodářské komory ČR Komora.


Další příspěvky

Kontakt