Aktuality 03. 11. 2022

„Evropa jako kreativní laboratoř?“ aneb jak odbourat překážky pro vznik a rozvoj kreativních startupů

„Evropa jako kreativní laboratoř?“ aneb jak odbourat překážky pro vznik a rozvoj kreativních startupů

Europoslankyně Martina Dlabajová uspořádala v úterý 1. listopadu 2022 další ze série uzavřených workshopů „Evropa jako kreativní laboratoř“. Tentokrát byly hlavním tématem překážky pro vznik a rozvoj především kreativních startupů a kreativců obecně v České republice. Diskusní cyklus vznikl v roce 2021 z iniciativy Martiny Dlabajové a jeho cílem je pomoct ke zlepšení prostředí pro kreativní obory nejen v Česku, ale i v celé Evropě.

Workshop „Evropa jako kreativní laboratoř?“ Jak odbourat překážky pro vznik a rozvoj kreativních startupů proběhl v prostorách Technologického centra UMPRUM v Praze a pozvánka mířila uzavřenému okruhu osob. Mezi nimi se nacházeli zástupci inovačních center, kreativních hubů a dalších organizací usilujících o podporu kreativních startupů, zástupci konkrétních firem a lidé z kreativních odvětví, stejně jako akademici či reprezentanti státní správy.

Během workshopu se hledaly odpovědi na následující otázky: Vzniká v České republice dost kreativních startupů? Co ovlivňuje lidi z kreativních odvětví při rozhodování o nastartování vlastního byznysu? Co by se mělo do budoucna změnit? A jak na to? aj.

„Na workshopech diskutujeme s lidmi z kulturních a kreativních odvětví o tom, v jakých podmínkách působí, s jakými výzvami se potýkají a co je možné učinit pro to, aby mohli plně uplatnit svůj tvůrčí potenciál. Zajímá mě také, jakou roli v podpoře kreativních průmyslů mohou hrát politici,“ uvedla europoslankyně Martina Dlabajová, pro kterou závěry z workshopů slouží jako podklady pro práci v Evropském parlamentu. „Politik se bez dat a přímých zkušeností z terénu neobejde. Jinak nemůže dělat svou práci dobře. Mým záměrem je proto nastartovat vzájemný dialog, který bude prospěšný oběma stranám,“ dodává k tomu M. Dlabajová, která se podpoře tzv. kulturních a kreativních průmyslů dlouhodobě věnuje.

V minulosti se konal již první workshop „Evropa jako kreativní laboratoř?“ Aneb co trápí kulturní a kreativní průmysly v EU, který česká europoslankyně organizovala. Proběhl v prosinci roku 2021 a jeho cílem bylo otevřít diskusi o postavení kreativních průmyslů v propojené Evropě, o možnostech spolupráce napříč hranicemi, ale i o podpoře, kterou by Evropská unie mohly poskytnout kreativcům do budoucna.


Další příspěvky

Kontakt