Aktuality 18. 01. 2023

Diskuse s mladými podnikateli o tom, co je v rozjíždění byznysu trápí a jak jim pomoci

Diskuse s mladými podnikateli o tom, co je v rozjíždění byznysu trápí a jak jim pomoci

Poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová uspořádala spolu s Renew Europe Group a vzdělávací platformou spojující ženy se zájmem o marketing, reklamu a moderní technologie #HolkyzMarketingu seminář Podnikání mladých a Evropa. Na setkání s desítkami mladých lidí se diskutovalo o tom, jakým výzvám tito mladí podnikatelé čelí a co by měli politici dělat proto, aby jim co nejvíce ulehčili vstup na podnikatelský trh v Evropě.

Seminář ve znamení podnikání mladých začalo prezentací europoslankyně Martiny Dlabajové na téma Podpora podnikání a podnikavosti v EU a během následujícího workshopu se už diskutovalo o tom, s jakými výzvami se mladí lidé v souvislosti podnikáním setkávají.

V první řadě jde o nedůvěru okolního světa. Skutečnost, že společnost často nebere mladé podnikatele moc vážně a nevěří jejich podnikatelským nápadům a vizím, se odráží v problémech se žádostmi o finance a dotace na rozjezd byznysu. Navíc když se řekne „dotace“ či „grant“, mladým podnikatelům (a nejen těm) se často objeví vrásky na čele. Cesta podání žádosti je velmi složitá a nadměrná byrokracie je odrazující i z toho důvodu, že všem dokumentům a legislativním termínům mladí podnikatelé dostatečně nerozumí. Pokud by se podařilo procesy zjednodušit, počet žadatelů o dotace a granty by se podle účastníků semináře rozrostl.

Nalezení společného jazyka pro výměnu informací mezi evropskými institucemi, státní správou a podnikateli je ovšem jen špičkou ledovce. Mladé podnikatele trápí kromě složitosti systému a nesrozumitelnosti informací také jejich nedostatek. Při rozjíždění byznysu i v jeho pozdějších fázích chybí přehledné podpůrné dokumenty a příručky. Tento problém navrhli účastníci workshopu vyřešit vytvořením jednoho souhrnného portálu a/nebo mobilní aplikace s konkrétními kroky a tipy, na co si dát pozor atp. A kdo by měl mít tvorbu snadno přístupných a srozumitelných informací na starost? Např. speciální pracovní skupina složená z podnikatelů a odborníků z evropských institucí.

Mladí podnikatelé by dále uvítali plnou digitalizaci státní správy. Zastaralost úřadů a nemožnost vyřídit při zakládání podniku vše jednoduše na jednom místě vede mnohdy k tomu, že ne každý začínající podnikatel zvládne veškeré procesy zdárně dotáhnout do konce.

Několik výzev se objevilo rovněž v souvislosti s českým vzdělávacím systémem. Mladí lidé někdy mohou mít chuť podnikat, ale chybí jim nápad. Anebo je situace zcela opačná – mají nápad, ale postrádají podnikatelského ducha. Obě situace souvisí s tím, že český vzdělávací systém není vystavěn tak, aby efektivně podporoval rozvoj podnikavosti. Jako vhodné řešení tohoto problému bylo navrženo zařadit do učebních osnov takové předměty, které se zaměřují nejen na rozvoj podnikavosti, ale také např. finanční odpovědnosti.

Během diskuse se Martina Dlabajová zajímala, zda by mladí podnikatelé měli zájem účastnit se programu mentoringu, propojující začínající a již zkušené podnikatele. Mladí podnikatelé přiznali, že by je taková příležitost lákala. Uvítali by i jakoukoliv další podporu výměny zkušeností a navazování kontaktů.

V neposlední řadě účastníci workshopu navrhli zavedení „zkušebního roku pro mladé podnikatele“, během kterého by např. byli osvobozeni od poplatků a povinností, které jim rozjezd podnikání komplikují, a měli by možnost a čas všechny počáteční překážky překonat.

Identifikované výzvy i jejich navrhovaná řešení využije Renew Europe k vytvoření Manifestu Renew4Youth. Vytvoření Manifestu Renew4Youth bylo iniciováno v roce 2022, jelikož právě tento rok byl vyhlášen Evropským rokem mládeže.


Kontakt