Aktuality 28. 02. 2023

Debata: Rodinné firmy jako budoucnost evropské ekonomiky

Debata: Rodinné firmy jako budoucnost evropské ekonomiky

V Evropě tvoří rodinné podniky až 60 % všech firem, a jsou proto velmi důležité pro hospodářský růst regionu. Mnoho z těchto firem čelí výzvám, když přichází čas na předání podniků z jedné generace na druhou. Přitom rodinné podnikání může být atraktivní příležitostí pro mladé podnikatele nebo start-upy. Europoslankyně Martina Dlabajová uspořádala v Evropském parlamentu debatu, která se věnovala právě budoucnosti rodinného podnikání v Evropě.

Rodinné podnikání jako budoucnost ekonomiky EU bylo hlavním tématem dalšího pracovního setkání Parlamentní skupiny pro malé a střední podniky (SME Intergroup), kterou vede europoslankyně Martina Dlabajová. Debata s názvem „Business transfers in EU: what's next?“ proběhla v Evropském parlamentu za účasti poslanců Evropského parlamentu, zástupců dalších institucí EU a jejich poradních orgánů a stakeholderů včetně podnikatelských organizací.

„Převod rodinného podniku může být pro mnoho podnikatelů velmi emotivní a složitý proces. Rodinný podnik totiž obvykle není jen obyčejnou firmou, ale zahrnuje i rodinnou historii a tradici, kterou je potřeba respektovat a chránit,“ uvedla.

V Evropě jsou rodinné podniky velmi rozšířené a podle statistik tvoří až 60 % všech firem v EU. Nicméně, mnoho těchto podniků se potýká s výzvami, když přichází čas na převod firmy z jedné generace na druhou. Tyto výzvy se týkají zejména tří oblastí: finančního plánování, právního rámce a vedení podniku.

Finanční plánování je klíčové pro úspěšný převod rodinného podniku. Rodinné firmy byly často vybudovány na majetku zakladatele a opírají se o jeho vize a osobní vklad. To může být výhodné v počáteční fázi podnikání, ale při předávání podniku z generace na generaci to může způsobit problémy. Klíčové je proto mít včas připravený plán převodu podniku, který zahrnuje analýzu aktuálního stavu firmy, zhodnocení jeho hodnoty a stanovení cílů pro předání.

Právní rámec je dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost převodu rodinného podniku na další generaci. V různých zemích EU se liší právní předpisy, což může být pro rodinné podniky velmi matoucí. Je proto nutné mít k dispozici právního poradce, který pomůže zvolit správnou formu převodu firmy a zajistit bezproblémový průběh.

Převod rodinného podniku z jedné generace na druhou také často znamená změnu vedení firmy. Rodinné podniky často pracují na základě neformálních pravidel a kultur, což může být pro nového vedoucího podniku velmi náročné. Proto je důležité jej včas připravit na jeho novou roli, zvolit správnou metodu převodu a zajistit, aby podnik nadále prosperoval i po předání do nových rukou.

„Unijní ekonomika neprochází jednoduchým obdobím, nicméně každou krizi můžeme vnímat také jako příležitost. Rodinné podnikání takovou příležitost nabízí. Může být totiž velmi atraktivní pro začínající podnikatele nebo start-upy,“ uvedla Martina Dlabajová.


Další příspěvky

Kontakt