Aktuality 26. 08. 2022

Cyrilometodějská stezka ožívá i díky české europoslankyni

Cyrilometodějská stezka ožívá i díky české europoslankyni

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se věnuje odkazu dvou nejstarších patronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje. Spojuje poutní místa a trasy s cyrilometodějským odkazem po celé Evropě, které se sbíhají v moravském Velehradě. Poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová stezku Cyrila a Metoděje dlouhodobě podporuje a koncem srpna navštívila italské město Aquileia, kterou oba soluňští bratři při svém putování procházeli. Důvodem její cesty byl rozvoj další spolupráce mezi Zlínským krajem a italským regionem Friuli-Venezia Giulia.

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje nabízí v současnosti více než 50 zajímavých míst, které jsou spojeny s šířením odkazu slovanských misionářů a jejich následovníků. Nechybí na ní italský Řím, řecká Soluň nebo rakouská Vídeň a stezka prezentuje také známé lokality, jako je Radhošť nebo slovenský Děvín. Její trasy končí v poutním místě Velehrad na Moravě.

„Nápad na vznik Cyrilometodějské stezky sahá až do roku 2011 a je spojen s myšlenkou inspirovat a více podporovat evropské hodnoty. K těm určitě patří především porozumění, kulturní dialog a jednota. Tedy to, co všichni nyní v této nejisté době obzvlášť potřebujeme,“ uvedla Martina Dlabajová, která Cyrilometodějskou stezku dlouhodobě podporuje a propaguje.

Česká europoslankyně uspořádala už v roce 2015 výstavu Evropský kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve Štrasburku. „Cyril a Metoděj, dva z patronů Evropy, přišli na Velkou Moravu ze Soluně před více než jedenácti sty lety. Nyní mohou jejich stopy následovat i poutníci a turisté. Putování je zdrojem poznání evropské historie i současnosti. Jsem i proto přesvědčena, že Cyrilometodějská poutní stezka je další příležitostí, jak využít kulturního a historického bohatství Moravy,“ vysvětluje M. Dlabajová.

Česká europoslankyně navštívila letos v srpnu italské město Aquileia, kterou věrozvěsti Sv. Cyril a Metoděj při svém putování Evropou také procházeli. M. Dlabajová přicestovala na pozvání Nadace Aquileia (Fondazione Aquileia) společně s ředitelkou Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzanou Vojtovou a ředitelkou Evropské kulturní stezky svatého Cyrila a Metoděje Danou Daňovou. „Ač se Cyrilometodějská stezka dočkala oficiálního uznání Rady Evropy, je potřeba i dále pracovat na jejím rozvoji. Věřím v její další rozšiřování, které se bude odvíjet od navazování dalších partnerství a také prohlubování stávající spolupráce mezi všemi zapojenými evropskými státy. Jsem ráda, že Česká republika a Itálie, dvě země, které jsou blízké mému srdci, jdou v tomto příkladem,“ dodala Martina Dlabajová.

Cyrilometodějská stezka je certifikovanou Evropskou Kulturní stezkou Rady Evropy. Jde o unikátní projekt Zlínského kraje, do kterého se zapojují, nebo jej podporují, další evropské země (např. Slovensko, Velká Británie, Bulharsko nebo Řecko).

Program Kulturní stezky zahájila Rada Evropy v roce 1987. Jeho smyslem je spojit významná místa, která jsou článkem evropského kulturního dědictví. V roce 2022 existuje již 48 certifikovaných Kulturních stezek Rady Evropy.

Odkazy:

Kulturní stezka Rady Evropy Cyrilometodějská stezka

Fondazione Aquileia


Další příspěvky

Kontakt